en-USsv-SE

Våra lokala sajter

Marknadsledande inom biogasuppgradering

Vi tillhör pionjärerna när det kommer till uppgradering av biogas till biometan med nästan 100 uppgraderingsenheter i Europa och Kina. Redan 1998 levererade vi vår första uppgraderingsanläggning i Sverige. Sedan dess har den svenska och tyska biogasmarknaden vuxit snabbt. Kartan ger en överblick över vart vi har installerat anläggningar som uppgraderar biogas till biometan. Blå markeringar representerar platserna för Malmberg COMPACT® maskiner och gröna våra kontor.

Malmberg biogas COMPACT in Europe

Kontakta oss

Fredrik Nilsson - Malmberg

Fredrik Nilsson

affärsområdeschef

Linkedin

076 639 58 55


Malmberg COMPACT® referenser 1998-2016

 Ladda ner

Malmberg biogas upgradering referenser

 

Referenser Malmberg biogas uppgradering

Brumby, Tyskland

Malmberg COMPACT in Brumby Germany
 • Kund: DEL Biogas GmBH & Co.KG

 • Typ av biogas: Lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Dessau, Tyskland

Malmberg COMPACT in Dessau Germany
 • Kund: BayVVa r.e. Bioenergy GmbH

 • Typ av biogas: Lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Minworth, Storbritannien

Malmberg COMPACT in Minworth UK
 • Kundr: Imtech Process Ltd

 • Typ av biogas: Avloppsslam

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Dorsten, Tyskland

Malmberg COMPACT in Dorsten Germany
 • Kund: EnD-I group

 • Type av biogas: Lantrbruk/ avfall

 • Utnyttjande av biomethane: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 2800 Nm3/h

Fürth, Tyskland

Malmberg COMPACT in Fürth Germany
 • Kund: infra Biogas GmbH

 • Type av biogas: Lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Hadmersleben, Tyskland

Malmberg COMPACT in Hadmersleben Germany
 • Kund: Bioraffinerie GmbH

 • Typ av biogas: lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät inicering

 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Nauen, Tyskland

Malmberg COMPACT in Nauen Germany
 • Kund: Agro Biogasanlage Nauen

 • Typ av biogas: Lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 1250 Nm3/h

 

Jordberga, Sverige

Malmberg COMPACT in Jordberga Sweden
 • Kund: SBI Jordberga AB

 • Typ av biogas: Lantbruk

 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering

 • Kapacitet: 2400 Nm3/h