en-USsv-SE

Våra lokala sajter

Förbättra slamförtjockningen med dekanteringsrör

Malmberg dekanteringsrörGenom att dränera av vätskefasen under slamtäcket kan förtjockningen av slammet förbättras avsevärt. Vertikala dekanteringsrör installeras  på sidorna av bassängen.  

En dekanteringsenhet om det inte finns självfall

Malmberg dekanteringsenhet
Vi har tagit fram en komplett dekanteringsenheten  för slambassänger där man inte har möjlighet att ta ut klarfasen med självfall. Det slitsade dekanteringsröret  är sammankopplat med ett DN 400 rör som inuti är utrustat med en dränkt dräneringspump och integrerad vippa för on/off funktion. Då får man en kontinuerlig dekantering av slammet och som fungerar oavsett nivån i bassängen. En stigarledning leder upp det dränerade vattnet och avslutas med en slangkoppling där man själv kan koppla vidare och avleda dräneringsvattnet till önskad punkt. 

Den unika V-slitsen gör det möjligt

MAlmberg dekanteringsrör V-slits Johnsson screen

  •  Igensättning förhindras tack vare designen med den V-formade tråden.
  • Tillverkas i rostfritt stål 316L för bästa korrissonsskydd som standard
  • Andra stålkvaliteter finns tillgängliga som option
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Dekanteringsrören tillverkas med valfri spaltvidd.
  • Spaltvidderna kan varieras över höjden på rören.
  • Lätt att anpassa till lokala förhållanden (till alla typer av flänsar)
  • Installationen är snabb, smidig och kostnadseffektiv.  

Kontakta oss

Paul Andersson - Malmberg

Paul Andersson

försäljning, projektledning

Linkedin

076 639 58 02