en-USsv-SE

Våra lokala sajter

Malmberg luftningssystem

När det kommer till luftningssystem är driftkostnaden det viktigaste. Vi konstruerar och installerar högeffektiva diffussorer i kombination av pålitligt rostfritt rörsytem. Systemet används i aktiv slam behandling, slamstabiliseringstankar, luftning av kanaler eller järn- och manganoxidation i dricksvattenanläggningar och för många andra applikationer. Vårt system minimerar energikostnaden genom låg tryckförlust, optimerad syrereglering och hög luftningskapacitet. Systemet kan utrustas med tallriks- rör- eller vertikala diffussorer. 


Robust och effektiv diffussor

Malmberg membrane diffussors

Malmberg tallriksluftare har en diameter på  xxx mm och en glasfiberförstärkt plastkropp. Gummimembranet är specialdesignat för att motstå aggresiiva miljöer men också väldigt enkelt att byta ut om det skule behövas. Den fina lufthålsperforeringen garanterar små mikro luftbubblor.

 

  • Stort driftspann, 1-20 Nm3/h
  • Låg investeringskostnad
  • Låg energiförbrukning
  • Tallrik-, rör- eller vertikal diffussor

Kontakta oss

Paul Andersson - Malmberg

Paul Andersson

försäljning, projektledning

Linkedin

076 639 58 02

Malmberg rör diffussorer