Malmberg tecknar ramavtal med Kristianstads kommun

Malmberg har tecknat ett ramavtal med Kristianstads kommun gällande om- och nybyggnadsarbeten, reparationsarbeten och felsökningar på VA-anläggningar inom Kristianstads kommun. 

Malmberg kommer bland annat att ansvara för att utföra arbeten på såsom avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, dagvattenpumpstationer samt tryckstegringar inom kommunens geografiska område. 

Vi är glada och stolta över att Kristianstads kommun har valt oss som ramavtalsleverantör till kommunens VA-anläggningar. Genom ramavtalet ska vi tillsammans med Kristianstads kommun fortsätta genomföra samhällsviktig modernisering av VA-systemet inom kommunen.

Johan Rubin, affärsområdeschef på Malmberg

Ramavtalet gäller från och med augusti 2022 och löper i fyra år.

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter