Insights

HORSENS BIOENERGI

Horsens Bioenergi

Det første man tænker på når man ankommer på Horsens bioanlægget er, hvor rent og pænt det er. Det er et velplanlagt anlæg, hvor der er tænkt på det meste. Anlægget smelter ind i landskabets smukke marker og forureninger ikke luften omkring sig. Det gør det naturligvis ikke værre, at det i dag er et højt effektivt anlæg, hvor ca. 25 landmænd tømmer deres lastbilstanke med gødningsaffald hver dag og modtager afgasset biogødning i retur, som er langt mere effektive for deres afgrøders vækst.

I dag har man fundet den perfekte balance i blandingen af affald som afgasses. 75% består af landbrugsgødning og 25% består af madrester, slagteriaffald, og fiskeaffald. Madresterne og slagteriaffaldet kommer fra områder i nærheden af anlægget, mens fiskeaffaldet kommer fra norske laksproducenter. Denne råvare er supereffektiv når det gæl der gasudbytte.

Det er ikke svært at samle en liste over grunde til at man har bygget et biogasanlæg i Horsens. Byen ligger i en storlandbrugsregion med utallige gårde i nærheden og så ligger en af Danish Crowns største slagterier lige inærheden. Ejeren Bigadan A/S som initierede idéen så en forretningsmulighed og ønskede samtidig at have et referenceanlæg tættere på sit hovedkontor i Skanderborg, få kilometer fra selve anlægget.

Man begyndte at bygge anlægget i slutningen af 2013, efter konklusionen af den politiske proces som inkluderede diverse borgerafhøringer, miljøgodkendelser, og arkæologundersøgelser i området. Anlægget befinder sig på et jordareal på 15.000 m2, hvilket svarer til ti fodboldbaner. Et år senere producerede man opgraderet gas og allerede da blev man klar over, at kapaciteten kunne fordobles. I dag producerer man ca. 20 millioner Nm3 biometan/år, sammenlignet med 7 millioner før opgraderet gas. Det er en fantastisk udvikling og nu er der 10 fastansatte som er ansvarlige for driften.

Malmberg og Horsens bioenergi

Malmberg har leveret et Malmberg COMPACT® GR 14 opgraderingsanlæg som stort set har arbejdet døgnet rundt siden det blev implementeret i slutningen af 2014. Vi mødes med Klaus D. Johansen, som er chef for hele anlægget og Henrik Bie, som er driftschef. Disse to personer med fuld kontrol ser til, at alt går som smurt på anlægget. Det kan mærkes, at de tager driften alvorligt. Intet efterlades til tilfældigheder og man har endda set til, at man er omhyggelig med hensyn til nyansættelser. I dag har man ”fantastiske medarbejdere som gør et virkelig godt arbejde,” siger Klaus D. Johansen.

”Jeg elsker, når det bare fungerer og er enkelt – præcis ligesom Malmbergs anlæg” – Klaus D. Johansen.

Malmberg- Klaus D. Johansen Horsens Bioenergi

Klaus D. Johansen har mange års erfaring og ved, hvad han snakker om. Evnen til at få hele anlægget i så god stand er en man har udviklet med erfaring – og efter mange fejltrin. Til at starte med steg gasproduktionen og man slog rekord efter rekord i forhold til andre anlæg. Men et par dage inden julen 2014 dalade gasproduktionen og man kunne ikke forstå, hvad fejlen var. Til sidst indså man, at en stor del af det effektive fiskeaffald slog gasproduktionen helt ud. Efter hovedbrud og analyse forstod man endelig, hvordan man lavede den optimale blanding, hvorefter produktionen steg til endnu højere niveauer.

”Det kan mærkes, at Malmberg har gennemtænkt sit opgraderingskoncept og har den nok mest pålidelige maskine på markedet i dag. Det er ikke mange timer anlægget har stået stille” – Klaus D. Johansen

MAlmberg- Henrik Bie Horsens Bioenergi Biogassen som kommer fra rådnetankene opgraderes som sagt til Malmberg COMPACT® GR 14. Anlægget står centralt, med direkte tilslutning til rådnetankene, få meter fra kontoret og kontrolrummet. Klaus Johansen fortæller om, da man begyndte at bygge anlægget. Det virkede yderst professionelt. Malmberg sendte et hold som praktisk talt boede på stedet indtil de var færdige. Alt gik som smurt og alt var gennemtænkt. ”Det kan mærkes, at Malmberg har gennemtænkt sit opgraderingskoncept og har den nok mest pålidelige maskine på markedet i dag. Det er ikke mange timer anlægget har stået stille,” siger Klaus D. Johansen til sidst.

Anlægget kræver naturligvis vedligeholdelse, hvilket man har løst gennem en Malmberg serviceaftale. For service eller nødforanstaltninger har Malmberg et dansk serviceteam, der hurtigt er på plats.

”Stabilitet er det vigtigste, både indenfor teknik og leverandør. Det er præcis det vi oplever med Malmberg” - Henrik Bie, Driftchef

Dong Energy ejer opgraderingen som Malmberg har leveret og har en samarbejdsaftale på 15 år med Horsens Bioenergi. Lars Markdal Johansen, Senior Commercial Developer hos Dong Energy, var med i 2012, da man købte opgraderingsanlægget. Efter prækvalificering var der tre forskellige leverandører som indsendte tilbud. Når man summerede alle parametre før totaløkonomien over en periode på 15 år var det Malmbergs tilbud som vandt. Anlægget blev installeret inden for de lovede tidsrammer, og er meget tilfreds med tilgængeligheden på et højt niveau. I dag er vi på en ret konstant 98%, "konkluderer Lars Markdal Johansen.

Danske politikere er meget glade for biogas i Danmark. Det er den kloge løsning for miljøet, da affald forvandles til miljøvenlig gas og dermed afslutter et kredsløb. Derfor bliver det intet problem for Horsens bioanlæg at vokse sig endnu større. Man forhandler i øjeblikket med kommunen om mere markplads. Der findes mange økologiske landmænd i området som anvender meget nitrogen i deres dagligdag. Planerne er at udvide anlægget for også at kunne modtage økologisk gødning. I gengæld modtager landmændene økologisk biogødning. Det ville de kunne få i dag, hvis ikke det var for reglerne for spildevandsslam i fremstillingsprocessen. Det som sætter en stopper for planerne i øjeblikket er at Horsens anlægget anvender det nærliggende slagteris spildevandsslam til at sprøjte vand på biofiltret, hvilket gør, at man ikke kan klassificere biogødningen som økologisk.