​Nationell Biogasvecka tillägnad fem miljoner svenska klimathjältar

Nationella biogasveckan - Malmberg

Den miljövänliga biogasen tar nu ett stort steg mot att slå igenom som det smarta framtidsbränslet för alla fordon. 

Malmberg är världsledande inom biogastekniken där biogas renas till biometan. Tekniken möjliggör för fordon att köra på gasen eller att naturgas i gasnät kan ersättas med denna miljövänliga och hållbara gas. Sverige har varit ett föregångsland i utvecklandet av biogas som drivmedel och Malmberg har till stor del bidragit i denna utveckling. I dagsläget finns cirka hundra Malmberg COMPACT® uppgraderingsanläggningar runt om i Europa. 

Biogasen är avgörande för att Sverige ska lyckas ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men biogasen är så mycket mer än marknadens renaste fordonsbränsle. Alla svenskar, de som dagligen besöker toaletten och de mer än 5 miljoner svenskar som sorterar sitt matavfall i form av bananskal och andra matrester, bidrar nämligen till det lokala kretsloppet där ett klimatneutralt bränsle tillverkas i den egna kommunen. Alla dessa människor producerar därigenom själva det fordonsbränsle som de kan köra sin bil på. Men inte nog med det, de näringsämnen som inte blir biogas återförs till våra åkrar i form av biogödsel och därmed sluts kretsloppet. Utan svensk biogasproduktion skulle det inte på långa vägar kunna erbjudas lika mycket lokalproducerade KRAV-märkta livsmedel i våra affärer.

I takt med både ökade miljöproblem och överhängande klimathot har också det internationella intresset för svensk biogasteknik ökat. Men trots det ökar för närvarande försäljningen av diesel i Sverige.

För att lyfta alla fem miljoner klimathjältar arrangeras Nationella Biogasveckan under hela vecka 19, det vill säga från 9 maj till 16 maj. Fokus ligger på att berätta hur enkelt biogastekniken gjort det för alla svenskar att göra något riktigt bra, inte bara för den egna stadens miljö och ekonomi, utan också för det globala klimatproblemet.
Gruppen bakom initiativet leds av läkaren Jan Rapp, verksam vid Sophiahemmet i Stockholm och initiativtagare till Biogasakademin.

-Med biogas är det enkelt att vara klimathjälte. Med kampanjen vill vi ge svenskarna det goda miljösamvete de förtjänar, säger Jan Rapp.

Verksamheterna som står bakom Biogasveckan är: Svensk Biogas, Scandinavian Biogas, Biogasakademin, Malmberg, AGA, Swedish Biogas International, Fordonsgas, Skoda, Volkswagen, Audi, Taxi020 och Tekniska verken i Linköping.
Alla samlas nu också under en ny gemensam symbol som kommer användas för att belysa alla delar i kretsloppet som har med biogas att göra, allt från avfallskärlet där matavfall samlas in, till rötkammaren där biogasen produceras till tanklocken på biogasbilar.

Sponsorer Nationella biogasveckan