en-USsv-SE

Our local web sites

Prisma well superstructure for the smaller well

Our well superstructure Prisma has a simple and modern, perfect for the somewhat smaller well installation. Walls and hatch are sandwich panels with a layer of  aluzink on the in- and outside. The insulating core is 40 mm extruded polystyrene. Prisma is standing on a base of aluzink, which is placed on a gravel bed or a concrete base.  

Malmberg Prisma brunnsöverbyggnad Prisma

 

Protect your other water installations

Prisma can also be used to protect water reservoirs. The superstructure is then placed above the descent door. It is also suitable for protecting valve installations above ground. 


Service-friendly and easy handling of your well installation

Malmberg brunnsöverbyggnad Prisma med öppen luckaThe front of Prisma is easily opened by two spring dampers. Here is plenty of room by inspection and service- and maintenance. For larger service work the entire superstructure can be folded backwards and then exposing the installation. The pump- and electrical installation are completely protected from frost and external polution from th surface. The electrical equipment is mounted on a wall panel made of aluminum, 800 x 1000 mm, and is fixed on the base so it remains on its place when the superstructure is folded or off lifted.

Contact us

Malmberg Borrning, Brunnsöverbyggnad, service

Lars Lindgren

Sales manager

Linkedin

+46 766 395 933

Prisma in two sizes

Prisma I: 1850 x 1850 mm

Prisma II: 2850 x 1850 mm

  • For the smaller well
  • Foldable
  • possible to lift off
  • Perfect as protection of water reservoir or valve above ground protection

Skalskydda dina andra vatteninstallationer

Prisma används med fördel även som skalskydd till lågreservoarer där den överbyggnaden till exempel placeras ovanför nedstigningsluckan eller ovanför markventiler.


Servicevänlig och enkel hantering av din brunnsinstalltion

Malmberg brunnsöverbyggnad Prisma med öppen luckaMed hjälp av två fjäderdämpare öppnas hela fronten enklet. Här får man svängrum vid inspektion och service och underhåll. Vid större arbeten som till exempel pumpbyten kan hela överbyggnaden fällas bakåt och frilägga hela anläggningen. Pumparmaturen och elinstallationen står helt skyddade mot frost och ytvattenföroreningar. Den elektriska utrustningen är monterad på en väggpanel av aluminium, 800 x 1000 mm, som sitter fäst på sockeln och står kvar när huset fälls eller lyfts bort.