Malmberg har i samarbeid med Antec blitt tildelt kontrakt om levering av patentert slambahandlingsteknologi til Innbygda renseanlegg i Trysil kommune.

Dette er det første kommunale anlegget der den norske patenterte teknologien blir benyttet, en teknologi som gjør det mulig å bygge anaerob slambehandling på mindre renseanlegg. Anaerob slambehandling gjør det mulig å utvinne verdifull biogass fra slammet samtidig som slamvolumet for videre behandling blir mer enn halvert. Dette gjør at slambehandlingsanlegget er en lønnsom grønn investering. “Denne teknologien er en game-changer for små og mellomstore renseanlegg i Norge, sier prosjektleder Lars Buer i Malmberg”. 

Anlegget på Trysil skal stå ferdig i løpet av 2023 och Kontraktsverdien er 27 millioner kroner.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter

Malmberg inngår banebrytende kontrakt til Alvim renseanlegg i Sarpsborg kommune

Malmberg er tildelt en banebrytende kontrakt på Alvim renseanlegg i Sarpsborg kommune. «Dette er den første kontrakten på det nye renseanlegget, og selve «hjertet» i prosessanlegget, og en stor milepæl i prosjektet, sier prosjektleder for Sarpsborg kommune, Henrik Høst.» Kontrakten har en verdi på 85 millioner kroner.

Alvim avløpsrenseanlegg behandler i dag avløpsvannet fra Sarpsborg kommune og Årum i Fredrikstad kommune. For å ivareta kommende rensekrav skal anlegget utvides med biologisk fosforfjerning og membraner, en moderne MBR. Med det nye renseanlegget vil Sarpsborg få et bærekraftig og teknologisk foregangsanlegg, et miljøteknologisk fyrtårn i Norge. Anlegget skal gjenvinne energien i vannet, fjerne nitrogen fra avløpsvannet og gjenvinne struvitt (fosfor) fra avløpsvannet, en komplett ressursgjennvinningsfabrikk. 

Renseanlegget på Alvim skal bygges ut med bioreaktormembranteknologi (MBR). Dette innebærer at mikroorganismer bryter ned avfallsstoffene i avløpsvannet, før slammet blir skilt ut ved filtrering i membraner. «Avløpsvannet som kommer ut av membrantrinnet, vil være ekstremt rent. Det vil faktisk være så lavt innhold av bakterier og virus at vannet vil ha badevannskvalitet når det slippes ut» forteller Iver Bakkeli, prosjektleder for Malmberg. «Dette blir det første store renseanlegget i Norge med denne teknologien og kontrakten er vunnet i samarbeid med Alfa Laval og Operon.»

Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2026.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter