Brønnboring

JET Master®

Vi er det eneste selskapet i Norge som benytter den unike og patenterte JET Master®-metoden for rengjøring av filterbrønner. Metoden ble utviklet av det tyske selskapet Etschel, der Malmberg har eneretten i både Sverige og Norge. I de fleste tilfeller resulterer dette i en kapasitetsøkning på mer enn 100 prosent. Det unike er vibrasjonen som induseres ved å spyle gjennom 4 dyser. De roterer opp til 10.000 o / min, og i kombinasjon med høyt vanntrykk gir det den unike pulserende effekten. Pulsasjonen får sand, grus til å vibrere og rotere. Deretter frigjører belegg og oksider fra formasjonen som deretter kontinuerlig pumpes opp og fjernes. Det er avgjørende at alt slaggmateriale blir pumpet opp og fjernet fra brønnen.

Brønnkapasiteten blir til slutt testet og filmet før og etter rensepumpingen med JET Master®. Resultatene samles i en sluttdokumentasjon inklusive film som overleveres ved ferdigbefaringen.

Vi borer store og små brønner for kommunalt drikkevann, industri, landbruk og for energi

Et boreprosjekt krever solide ferdigheter og erfaring, både før man borer, og ikke minst under selve boringen. Etterarbeidet er minst like viktig for å få en trygg og servicevennlig brønn. Utstyret og boreriggene vi bruker er moderne og av høyeste kvalitet.

Vi borer bergbrønner, formasjonsfilterbrønner og grusfilterbrønner i dimensjoner helt fra de minste på 2”, til de største med en diameter på 800  mm. Boremetodene er trykkluftboring, vannboretype Wassara og rotasjonsboring, direkte og reversboring.

Vellykket brønnboring

Når et grunnvannsprosjekt skal bygges er det alltid en del usikkerhet som ikke alltid kan fjernes kun ved gjennomføringen av selve boringen. Vår erfaring er selvfølgelig alltid viktig, men også våre rutiner og sjekkpunkter. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge i implementeringen. Derfor er mulighetsvurderingen alltid viktig og som gir oss svarene på geologi og hva vi kan forvente når vi borer. Noen ganger er en letebrønn nødvendig for å gi ytterligere svar på brønndesignen. Boring utføres alltid i henhold til den gitte rutinen og med så lav miljøbelastning som mulig.

Komplettering og installasjon av brønnens utstyr gjøres alltid etter Malmberg-metoden og i henhold til den svenske Normbrunn 16.

  • Geologisk mulighetsvurdering 
  • Undersøkelse boring 
  • Dimensjonering 
  • Boring 
  • Installasjon