Insights

HÅCKLA ARV I ÅTVIDABERG
'Total makeover' med stor miljövinst

Håckla ARV i Åtvidaberg – ”Total makeover” av ett reningsverk med stor miljövinst!

Åtvidaberg är känt för att vara en gammal bruksort och det var där företaget Facit fick symbolisera hur ett företag kan hamna i ett teknikskifte som gör att man inte längre hänger med. Fotbollslaget Åtvidabergs FF var också mycket framgångsrika på 70-80 talet. Nu sticker man däremot fram hakan inom VA-Sverige.

Det blir Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg som kommer bli det första större reningsverket i Sverige som använder membran för rening av kommunalt avloppsvatten. Under 2019 utför Malmberg verkets omvandling. Håckla reningsverk ska klara 8000 pe och med en totalbudget på 85 miljoner kronor byggs reningsverket om i grunden. Det blir inte mycket som kommer kännas igen av det gamla nedslitna verket från 1954. En ”total makeover” kan man säga som kommer leda till stora miljövinster.

Design och processlösning från Malmberg

Malmberg har arbetat fram en design och process med unikt teknikval. I och med att det inte fanns utrymme för att bygga ut verket med mer bassängyta för kväverening så föll valet på membran (MBR) och dessutom i kombination med satsvis rening (SBR). Vattnet kommer hålla en hög reningsgrad när det lämnar membranen och kommer i princip vara fritt från suspenderat material, fosfor i partikelform och mikroplaster. Även bakterier kan avlägsnas med tekniken.

Ytbesparande lösning

Den enda ny- och utbyggnad som görs inom reningsverkets mark blir en 6,5 meter hög bassängbyggnad som innefattar SBR- och MBR-tekniken. I övrigt byggs befintliga installationer, bassänger och utrymmen om eller rivs och verket får en rejäl uppryckning i standard i övrigt.

Förändringen av arbetsmiljön blir även den total efter ombyggnaden. Valv är gjutet över gamla bassänger och ny förbehandlingsutrustning ställs på dessa. Ventilationen ombesörjs noggrant och ett barkfilter kommer rena luften.

SBR och MBR i kombination med en twist

I SBR-delen sker först omrörning för denitrifikation och sedan reduceras BOD och kväve genom luftning som omvandlar ammonium till nitrat vilket senare blir kvävgas. Aluminiumklorid tillsätts som fällningskemikalie och fosfor avskiljs därmed också. Allt detta sker i den nybyggda bassängdelen och satsernas längd styrs av onlinegivare. Det som skiljer från traditionell SBR är att dekanterings- och sedimenteringsfasen utesluts här vilket innebär att vattennivån hålls konstant. Från den luftade zonen pumpas vattnet sedan vidare till de dränkta membranfiltermodulerna. När ny sats pumpas in till SBR-delen så har flödesriktningen ändrats så den zon som var luftning innan blir dentrifikationszon istället. Även vattnet i membranbassängerna är luftat och av de 5Q som pumpas från aerob zon till membrandelen återförs 4Q och då alltid till den zon som luftas för stunden. 1Q tas ut som permeat.

Ett effektivt verk som klarar framtidens höga reningskrav

Håckla ARV kommer inte kännas igen utan det nygamla verket blir av det mest moderna snittet. Verket utrustas med inte mindre än 80-talet mät- och analysinstrument för effektiv reglering och automation av flöde och process. Tack vare membranlösningen kommer framtida strängare krav att kunna uppfyllas för mikroplaster, till exempel.