Vill du jobba med miljöteknik?

Är du skicklig inom områdena vattenrening, energi, borrning, service och miljöledning? Vi har ingenjörer som arbetar med försäljning, offertunderlag, projektledning, konstruktion och bearbetning. Installations- och borrningstekniker samt ingenjörer säkerställer att våra projekt realiseras och att utmärkt service tillhandahålls. Du kan bli en del av vårt team.

Malmberg co workers in action

Våra värderingar

Våra värderingar är grunden för allt vi gör både intern och externt. Kompetensen som finns inom Malmberg är unik och vi delar med oss av våra erfarenheter till varandra. Mycket av vår framgång bygger på att vi vågar tänka i nya banor. Vi uppmuntrar kreativitet för att utveckla och utvecklas. Vi tror på öppenhet och glädje – då blir vi ett bra team som har alla möjligheter att växa. Både som företag och som individer.

Genom vår vision, våra värderingar och vår historia skapar vi tillsammans ett starkt företag i en spännande framtidsbransch. Vill du vara med?


Malmberg medarbetare

Vi letar alltid efter kompetenta medarbetare

Har du gedigen kompetens inom vattenrening, energi, borrning, service och miljöhantering? Hos oss finns ingenjörer som jobbar med försäljning, offertframtagningar, projektledning, konstruktioner och processer. Montörer, brunnsborrare och verkstadstekniker förverkligar våra projekt och ger god service. Du kan bli en i teamet.

Vårt huvudkontor finns i Yngsjö strax utanför Åhus, trivsamt och vackert beläget vid Hanöbukten i Skåne.

Praktik

Vill du praktisera hos Malmberg, skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till Elisabeth Åberg. Ange vilket affärsområde du vill praktisera inom. 

Exjobb

Är du intresserad av något av nedanstående ämnen för exjobb så tveka inte att kontakt oss.

Exjobb baserade på biogas uppgradering:

 • Utveckling tillverkning – provtryckning av liggandes tryckkärl.
 • Energioptimering av biogasuppgradering genom vattenskrubberteknik
 • Kombinera andra energisparande metoder (t e x solceller)
 • Kompressor/elmotor teknikoptimering
 • Kylsystemoptimering
 • Material och Materialförsörjning 24/7 – forecasting tool
 • RAMS (Risk and method statements) för EU.
 • Effektivast sätt att förebygga biologisk tillväxt i vår biogasprocess
 • Optimering av tillsättning av t e x skumdämpare
 • Verifiering av vattenskrubberteknik jämfört med andra tekniker
 • Optimering av metanförlusterna
 • Kapacitetsökning på äldre anläggningar
 • Kvalitetsvalidering för kostnadsoptimering

Exjobb baserade  på Geoenergi:

 • Genomlysning av besparingar på befintliga geoenergianläggningar
 • Hur påverkar parasiteffekter driften, exempelvis skillnader på kollektorers dimension utifrån drivenergi för cirkulationen.
 • Laddkrets (aktiv) vs slingtank (passiv) varmvattendesign.
 • Heltäckande effekt från bergvärmesystemet vs traditionell design med spetspanna beaktat energiprisökningar och merinvesteringar samt kombinationen värme och komfortkyla