Kompetens och marknad

Malmberg kompetens marknad

Inom vattenrening har Malmberg lösningar för dricks- och avloppsvatten samt slamhantering med biologiska och kemiska processer, dimensionering, konstruktion, mekanik- och elektroteknik samt automation. Egen tillverkning och mekanisk(process) installation av hög kvalitet. Marknader är kommunala och industriella reningsanläggningar i Sverige och på den internationella miljötekniksmarknaden, framförallt i Baltikum.

Inom biogas täcker Malmberg alla områden inom uppgradering av biogas vilket innefattar kompetens inom process och mekanik för uppgradering från biogas till högvärdig biometan. Kompetensen innefattar byggnation av biogasstationer för fordon och/eller injicering till gasnät. Målgrupper är nationella gasbolag, offentliga bolag inom avfallshantering och jordbrukssektorn. Fokusmarknader är de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien och Italien. 

Inom brunnsborrning har Malmberg omfattande kompetens gällande brunnsborrning för vatten, energi, anläggning, infrastruktur och geologisk undersökning. Kompetensen innefattar även geologiska förstudier, brunnsborrning, installation, renovering av vattenbrunnar samt underhåll. Målgrupper är kommunala vattenbolag, vattenkrävande industrier, fastighetsägare, byggindustrier, privata markägare såsom villaägare eller lantbruk.

Inom geoenergi omfattar Malmbergs kompetens i att utnyttja naturlig värme och kyla från borrhålls- eller akviferlager. Tekniska och ekonomiska förstudier, energiborrning, design och komplett installation kombinerat med mekanik, el- och automationsexpertis. Målgrupper är fastighetsägare för bostäder, kontor, logistikcentra, industrianläggningar, sjukhus och andra offentliga byggnader.

Service och support på Malmberg har omfattande kompetens inom underhåll av reningsverk, biogasanläggningar, brunnar och geoenergiinstallationer. Säkerhetskontroller, modifieringar, livscykelanalys, tillgänglighet, uppdatering av mjukvara/hårdvara, uppgraderingar, reservdelar, operativ ledning, prestandastatus, utbildning och produkter för förbättrad prestanda erbjuds.

Miljöhantering innebär kompetens för avloppsspolning, slamsugning vacuumsugning samt rörkontroll med filmning. Saneringsarbeten utförs. Vid dålig tillgänglighet tas flytande, fast eller löst material bort med effektiva specialutrustade bilar. Stopp i avloppssystem som kommunens ledningsnät, hos villaägare eller hyresfastigheter åtgärdas med moderna spolbilar med hög kapacitet. Tömningar utförs åt verksamheter med olje- och fettavskiljare, till exempel restauranger, bensinmackar, verkstäder eller annan industri. Malmberg Miljöhantering har ständig jour.