Vår organisation

Malmberg organisation

MalmbergGruppen AB är moderbolaget som förser alla bolag med finansiellt och administrativt stöd. Det största bolaget är Malmberg Water AB med affärsområden inom vattenrening, biogas samt service & support. Inom organisationen finns även Malmberg Borrning AB med verksamhet inom brunnsborrning och geoenergi samt Malmberg Miljöhantering AB med verksamhet inom slam- och vaccumsugning, avloppsspolning och rörkontroll.