Marknadsledande på biogas uppgradering

Vi tillhör pionjärerna när det kommer till uppgradering av biogas till biometan med över 100 uppgraderingsenheter i Europa och Kina. Redan 1998 levererade vi vår första uppgraderingsanläggning i Sverige. Sedan dess har den Europeiska biogasmarknaden vuxit markant. 

Malmberg biogas COMPACT in Europe

Referenser Malmberg biogas uppgradering

Tönsberg, Den Magiske Fabrikken, Norge

Malmberg- Den magiske Fabrikken, Tönsberg, Norge
 • Kund: Greve Biogass
 • Typ av biogas: Matavfall och gödsel
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Brumby, Tyskland

Malmberg COMPACT in Brumby Germany
 • Kund: DEL Biogas GmBH & Co.KG
 • Typ av biogas: Lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Dessau, Tyskland

Malmberg COMPACT in Dessau Germany
 • Kund: BayVVa r.e. Bioenergy GmbH
 • Typ av biogas: Lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Minworth, Storbritannien

Malmberg COMPACT in Minworth UK
 • Kundr: Imtech Process Ltd
 • Typ av biogas: Avloppsslam
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Dorsten, Tyskland

Malmberg COMPACT in Dorsten Germany
 • Kund: EnD-I group
 • Type av biogas: Lantrbruk/ avfall
 • Utnyttjande av biomethane: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 2800 Nm3/h

Fürth, Tyskland

Malmberg COMPACT in Fürth Germany
 • Kund: infra Biogas GmbH
 • Type av biogas: Lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Hadmersleben, Tyskland

Malmberg COMPACT in Hadmersleben Germany
 • Kund: Bioraffinerie GmbH
 • Typ av biogas: lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1400 Nm3/h

Nauen, Tyskland

Malmberg COMPACT in Nauen Germany
 • Kund: Agro Biogasanlage Nauen
 • Typ av biogas: Lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 1250 Nm3/h

Jordberga, Sverige

Malmberg COMPACT in Jordberga Sweden
 • Kund: SBI Jordberga AB
 • Typ av biogas: Lantbruk
 • Utnyttjande av biometan: Gasnät injicering
 • Kapacitet: 2400 Nm3/h