Energiborrning för värme och kyla

Malmberg Geoenergi

Geoenergi från grundvatten och berggrund används ofta för uppvärmning och kylning av byggnader. Vi har lång erfarenhet av brunnsborrning och utforma grundvatten- och kollektorbrunnar och vi är faktiskt pionjärer i Sverige inom detta område. Förresten, vi borrade energibrunnarna till ett av världens största geoenergilager för Arlanda Airport i Stockholm​.

Vad kan ni förvänta er av oss?

När en energiborrning planeras tar vi hand om förstudien. Vi utför geologiska tester och dimensionerar med avseende på antal borrhål och vilka djup som krävs. Vi borrar och tar det hela vägen till driftsättning av en helt optimerad anläggning. Naturligtvis erbjuder vi också service- och underhållsavtal.

Dimensionering av energibrunn

Det är nödvändigt att energibrunnar är dimensionerade på ett korrekt sätt. Vi utför det termiska responstestet för att ta reda på markförhållanden såsom temperatur, ledningsförmåga och motstånd. Resultatet visar på antalet brunnar som behövs, djup och placering av energibrunnarna.  

Energiborrning

Livslängden på en energibrunn är åtminstone 100 år och under dessa år har värmepumpar och annan utrustning ersatts 4-5 gånger. Vi är professionella brunnsborrare med borrmaskiner specialiserade för energiborrning. Med vår erfarenhet och moderna borrutrustning säkerställer vi alltid att borrhålens energiutbyte blir optimerat och svarar upp mot ställda krav och håller för 100 år minst. 

Malmberg Borrning Geoenergi

Att energiborra på trånga platser och vid befintliga byggnader som här i Malmö klarar vi tack vare erfarna operatörer och smidiga borrmaskiner.