Grundvattensänkning och halkfria vägar

Geoenergi till infrastruktur

Vid byggnation av vägar, viadukter och broar behöver man sänka grundvattnet många gånger och sedan hålla det på rätt nivå. Vi ser till att ta fram de underlag som behövs med avseende på geologi och kapaciteter för att sedan utföra borrning och sedan göra en komplett brunnsinstallation med styrutrustning. Genom ett serviceavtal kan vi även ta hand om underhållet av brunnssystemet samt förse med de värden som krävs för en eventuell vattendom.

Geoenergi för halkfria vägar

Olyckor på grund av isiga vägar är ett stort problem. Oftast är det speciella vägavsnitt med nivåhöjningar eller sänkningar som olyckorna är framme. Energibrunnar kan lösa detta problem genom att säsongslagra sommarvärmen i berggrunden inför vinterhalvåret. Fördelar utöver minskad olycksrisk är de låga driftkostnaderna och miljöpåverkan. Systemet kan appliceras för halk- och isbekämpning på bland annat vägbanor, tågväxlar, perronger och tunnlar.