Furuboda Solid är valet om säkerhet är prio 1

Furuboda Solid är vår överbyggnad som är uppbyggd enligt säkerhetsklass II. Väggarna är konstruerade med glasfiberlaminat på ytter och insida och förstärkta med plywood på cellplasten. Dessutom mellan mitt i cellplastlagret limmas en rostfri hålplåt. Byggnaden är även försedd md en robust dörr enligt säkerhetsklass II. I övrigt installeras Furuboda Solid på samma sätt som standardmodellen Furuboda och med all servicevänlighet naturligtvis också. 

Malmberg Furuboda Solid brunnsöverbyggnad

Storlekar (m) BxL

I 2x2  II 2x3  III 3x3


Vikter (kg) exkl sockel

I 700  II 800  III 1000


Isolering

80 mm extruderad polystyrencellplast


Vägguppbyggnad

Glasfiberlaminat - Plywood-Cellplast - Rostfri hålplåt - Cellplast - Plywood - Glasfiberlaminat


Trycke och lås

Handtrycke/klart för låskolv


Färg*

  • Fasad: Grön
  • Tak: Silver
  • Knutar: Aluminium
  • Dörr: Silver
  • Sockel: Grå

* Kan fås i valfri kulör mot tillägg


Material

  • Fasad: Glasfiberlaminat
  • Tak: Plåt
  • Knutar: Natureloxerad Al
  • Dörr: Aluminium
  • Sockel: Glasfiberlaminat

Service

Vid service och underhållsarbeten är rörgalleri, pumparmaturer och elinstallationer mycket lättåtkomliga och servicepersonal kan arbeta fritt och det är inga problem att stå raklång i byggnaden. Vid större servicearbeten där till exempel pumpbyte ska utföras kan hela byggnaden lyftas bort. Furuboda Solid är lämplig, förutom för vattenbrunnar, även för pump- och tryckstegringststationer eller ventilkammare.