Arbetar för en bättre miljö

Vi erbjuder helhetslösningar inom avlopps- och vattenrening för industrier och lokala myndigheter runt om i världen. Vi sköter hela projektet från början till slut.

Våra biogasanläggningar producerar miljövänlig och lönsam biometangas att injicera till gasnät eller använda till fordonsbränslen. Detta bidrar till att minska våra globala koldioxidutsläpp.

Vi utvecklar och bygger energilagrande geoenergisystem för industrier, kommersiella byggnader och privata fastigheter. Våra system utnyttjar naturlig värme och kyla i grundvatten eller berg. Detta resulterar i minskad energiförbrukning och driftkostnad samt skonar vår miljö.

Brunnsborrning innebär avancerad teknik och kräver specialkompetens. Förmågan att sköta en rigg är inte tillräckligt. Ett framgångsrikt borrningsprojekt måste även innefatta teknologiskt och geologiskt expertis med hänsyn för miljön.