Insights

HORSENS BIOENERGI

Horsens Bioenergi

Det första man tänker när man kommer till Horsens biogasanläggning i Danmark är hur rent och snyggt det är. Det är en välplanerad anläggning där man tänkt på det mesta. Allt från att anläggningen ska smälta in i landskapet med de böljande åkrarna runt omkring till att det inte får sprida lukt i grannskapet. Det blir inte sämre av att det idag är en högeffektiv anläggning där cirka 25 lantbrukare dagligen tömmer sina lastbilstankar med gödselavfall och får tillbaka ett avgasat biogödsel som är desto mer effektivt för grödorna. Dessutom levereras konstant miljövänlig gas ut på danska gasnätet med en Malmbergs uppgraderingsenhet.

Perfekt placerad anläggning och högeffektiv

Malmberg- Horsens Bioenergi logo Det är inte svårt att lista ut varför man bygger en biogasanläggning i Horsens? Det här är en stor lantbruksregion med otaliga gårdar runtomkring och dessutom ligger en av Danish Crowns största slakterier i närheten.  Ägaren Bigadan A/S som initierade idén med en biogasanläggning såg en affärsmöjlighet men också att få en fin referensanläggning nära sitt huvudkontor i Skanderborg som bara ligger några kilometer från anläggningen.  Efter att den politiska processen inklusive diverse medborgar-hearings och miljögodkännade och dessutom arkeologer som genomsökt jorden efter fornlämningar kunde bygget sättas igång i slutet av 2013. Ytan som anläggningen ligger på är på 15.000 m2, motsvarande tio fotbollsplaner. Ett år senare producerade man uppgraderad gas och man märkte redan då att kapaciteten kunde minst fördubblas. Man har hittat en perfekt balans i blandningen av avfall som rötas. 75 % består av lantbruksgödsel och 25 % är matavfall, slakteriavfall och fiskavfall. Mat-och slakteriavfallet får man från nära håll men fiskavfallet kommer från norska laxodlingar, en råvara som är supereffektiv när det kommer till gasutbyte. Idag producerar man cirka 20 miljoner Nm3 biometan per år i jämförelse mot de från början beräknade 7 miljoner. En fantastisk utveckling och 10 personer arbetar idag med driften. 

Malmberg och Horsens bioenergi

Malmberg har levererat en Malmberg COMPACT® GR 14 uppgraderingsanläggning som i stort sett gått på maxkapcitet dygnet runt sedan driftsättningen i slutet 2014. Vi träffar Klaus D. Johansen som är chef över hela anläggningen och Henrik Bie som är driftchef. Två personer med full koll och som verkligen ser till att anläggningen går som en klocka. Det märks att man är noga med styrningen av anläggningen. Inget får lämnas åt slumpen och man har också sett till att vara noga med den personal som anställts och idag har man ”fantastiska medarbetare som gör ett verkligt gott arbete”, säger Klaus D. Johansen.

”Jag gillar när det bara funkar och är enkelt- precis så som Malmbergs anläggning”. – Klaus D. Johansen.

Malmberg- Klaus D. Johansen Horsens BioenergiKlaus D. Johansen har lång erfarenhet och vet vad han pratar om. Att få hela anläggningen i så här gott skick och leverera så pass bra har man fått lära sig efterhand och genom misstag. I början, till exempel, gick gasproduktionen bara upp och rekord efter rekord slogs i jämförelse med andra anläggningar. Men några dagar före julen 2014 tvärdök gasproduktionen och man kunde inte förstå var felet låg. Till slut insåg man att en för stor del av det högeffektiva fiskavfallet slog ut gasproduktionen. Efter mycket huvudbry och analyser förstod man till slut hur man skulle hålla blandningen rätt och produktionen kunde återgå till de höga nivåerna. 

”Det märks att Malmberg tänkt igenom sitt uppgraderingskoncept och har nog den mest pålitliga maskinen på marknaden idag. Det är inte många timmar som anläggningen stått still.”- Klaus D. Johansen

MAlmberg- Henrik Bie Horsens Bioenergi Biogasen som lämnar rötningskamrarna uppgraderas som sagt i Malmberg COMPACT® GR 14. Maskinen står centralt i direkt anslutning till rötningskamrarna och bara några meter därifrån ligger kontor- och kontrollrum. Klaus Johansen berättar om när byggnationen skulle sättas igång. - "Det upplevdes som väldigt proffsigt. Det kom ett gäng från Malmberg och bodde praktiskt taget på plats tills det var färdigt. Allt gick smidigt och var mycket genomtänkt. Det märks att Malmberg tänkt igenom sitt uppgraderingskoncept och har nog den mest pålitliga maskinen på marknaden idag. Det är inte många timmar som anläggningen stått still”, avslutar Klaus D. Johansen.
Naturligtvis behöver anläggningen underhåll och det har man löst genom  ett Malmberg serviceavtal. Vid service eller vid akuta åtgärder har Malmberg ett dansk serviceteam som snabbt rycker ut.

”Stabilitet är det viktigaste både vad gäller tekniken och leverantörer. Det upplever vi med Malmberg” - Henrik Bie, Driftchef

Dong Energy Dong Energy äger uppgraderingen som Malmberg levererat och har ett samarbetsavtal på 15 år med Horsens Bioenergi.  Lars Markdal Johansen, Senior commercial developer på Dong Energy, var med 2012 när upphandlingen av uppgraderingsanläggningen gjordes. Efter prekvalificering var det 3 olika leverantörer som fick lämna anbud. När alla parametrar för totalekonomin summerats över en 15 års period var det Malmbergs anbud som gick vinnade ur det. Anläggningen installerades inom de utlovade tidsramarna och man är mycket nöjd med tillgängligheten som ligger på en hög nivå. Idag ligger vi på ganska konstant 98 %, avslutar Lars Markdal Johansen.

Framtiden

Danska politiker är mycket glada för biogasen i Danmark och gynnar utvecklingen. Det är en smart lösning för miljön där avfall blir till miljövänlig gas och det sluter ett kretslopp. Därför ska det nog inte vara några problem att bygga ut Horsens biogasanläggning ytterligare. Just nu förhandlas med kommunen om mer mark. Det finns också många ekologiska lantbrukare i området och de behöver mycket kväve till sina odlingar. Planerna är att bygga ut för det. I gengäld får lantbrukarna ett fint ekologiskt biogödsel tillbaka.