Malmberg etablerar sig i mellansverige

Malmberg förstärker organisationen och skapar ännu bättre närvaro i mellansverige. Thomas Ros är Malmbergs nya medarbetare med ansvar för region Mellansverige med kontor i Stockholm. 

Thomas Roos - Malmberg i Mellansverige

Sveriges kommuners arbete med att förstärka sina VA-anläggningar är inne i en stor utveckling. Thomas har mer än 20 års erfarenhet av teknisk VA-försäljning mot kommun och industri som kommer väl till pass nu när Sverige tar det extra steget för bättre vattenkvalitét i framtiden. Vi välkomnar Thomas till Malmberg och önskar lycka till.

Vi ser en stor potential i den utveckling som Sveriges kommuner är inne i vad gäller förbättringar på vatten- och avloppssidan. Malmberg har i mer än 100 år varit med i Sveriges VA-utveckling och har kunskap och erfarenhet som är ovärderlig nu när Sverige tar det extra steget för bättre vattenkvalité. 

Kontakta Thomas

Thomas Ros - Malmberg i Mellansverige

Thomas Ros

Anbud och försäljning, region mellansverige

Linkedin

076 639 58 50