Ombyggnad, renovering och modernisering av brunnar

Oavsett ålder och funktion av dricksvattenbrunnar kan de behöva ombyggnad eller en uppgradering. Det kan bero på nya arbetsmiljökrav så brunnen kan skötas på ett servicevänligt sätt. Eller av miljöskäl för att säkra dricksvattnet mot föroreningar. 

Malmberg Service Borrning

Har du en gammal brunn med rörinstallation under marknivå?

Vi utför renovering av brunnsrör för både berg- och filterbrunnar genom relining. Gamla brunnar har många gånger rörinstallationen under marknivå och vi kan förlänga rören till ovan mark och dessutom modernisera hela brunnsinstallationen. En ny brunnsöverbyggnad ger också ett säkert skalskydd och gör brunnen servicevänlig.  

Ta tillfället i akt och uppgradera brunnen med styr/regler funktion från Malmberg

Vi erbjuder en komplett lösning för er brunn med en enkel och överskådlig panel som visar viktiga kontrollparametrar och larmfunktioner. Naturligtvis kan det fjärrstyras och kopplas mot ett övergripande system. 

  • Flödesmätning

  • Nivå- och tryckmätning

  • Temperaturmätning

  • Varvtalsreglering av dränkta pumpar

  • Uppmätta värden kan läsas mot ett övergripande styrsystem, till exempel MODBus

Filmning och sprängning

För att ge svar på problem som kan uppstå i din brunn kan vi filma brunnar ner till cirka 150 meters djup. På så sätt kan vi upptäcka till exempel inläckage av ytvatten, undermåliga foderrör och igensatta filter. För att höja vattenföringen i bergbrunnar och få loss igensättningar kan vi utföra sprängning. Det fungerar bra i både urberg och kalkberg. Metoden kan även användas för att spränga bort utrustning som fastnat i brunnen. Sprängningen utförs av vår personal som har sprängkort. Vår långa erfarenhet gör att vi kan visa på ett stort antal referensprojekt.

Provpumpning och uthyrning av pumpar

Vi har ett stort sortiment av pumpar med kapacitet 1–100 l/s. Vår personal kan även hjälpa till att montera pumparna med komplett rörgalleri som stigarledning, flödesmätare och ventil. Våra två serviceenheter är försedda med lyftkranar vilket bland annat innebär att pumpmontaget enkelt kan utföras. Vi kan också byta ut befintliga stigarledningar av slang eller galvade rör till högsta kvalitet i rostfritt med vår smålandskoppling. Lång erfarenhet gör att vi ofta kan okulärbesiktiga och på ett tidigt stadium komma med förslag på eventuella åtgärder.