Bra vattenrening kräver bra service och support

En reningsanläggning eller andra installationer där vatten processas behöver kontinuerlig tillsyn och ständig driftoptimering. Våra servicetekniker är de som startar upp nya anläggningar och som har gedigen erfarenhet av både process, mekanik, el/styr. Vi erbjuder serviceavtal där du väljer vilken nivå, som underhållet ska ligga på. Från basic till utökat underhåll. Vi har 24/7 help desk tjänst vilket, gör att vi ständigt kan ha koll på din anläggning.  Din anläggning är i trygga händer med Malmberg Service & Support.

Malmberg Service Vattenrening