Tillstånd för att hantera brandfarliga gaser

Biogasanläggningar, reningsverk och deponigasanläggningar har tidigare inte varit tillståndspliktiga enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Men i och med MSB:s nya föreskrifter, måste nu även dessa anläggningar ha tillstånd. Vi på Malmberg kan hjälpa dig med allt som behövs för tillståndet, hur det går till att söka och vilka åtgärder som måste vidtas för att anläggningen ska bli godkänd. 

Tillstånd för brandfarliga gaser _ malmberg Service

Vi tar hand om dig - från besiktning till godkänd anläggning

Vi erbjuder en förbesiktning av er gas-anläggning där vi även lämnar förslag på eventuella åtgärder för att ni ska kunna söka  ert tillstånd.  Malmberg har mångårig erfarenhet av gas-anläggningar och våra tekniker kan utföra alla eventuella reparationer, anpassningar, om-byggnationer och nyinstallationer. Vi kan leverera systemgodkända lösningar enligt EGN 2014, till exempel komplett byte av fackla. 

Vi erbjuder

  • Besiktning av gas-anläggning
  • Åtgärdsplan
  • Reparationer och anpassningar
  • Systemgodkända lösningar enligt EGN 2014
  • Komplett byte av fackla

Hör av dig, så berättar vi mer om de nya föreskrifterna och vad vi på Malmberg kan göra för att din anläggning ska klara de nya kraven.


Kontakta oss

Johan Wahlström - Malmberg

Johan Wahlström

affärsområdeschef
Service & Support

Linkedin

044 780 18 74

Malmberg biogasfackla Öresundverket Jonas Abrhamssson och Håkan Lindqvist NSVA