en-USsv-SE

Our local web sites

Små förändringar kan göra skillnad

Vi har specialiserad personal som enbart arbetar med ombyggnationer och förbättringar av vatten- och avloppsanläggningar. Ibland behöver en anläggning uppgraderas med ny utrustning såsom pumpar, skrapor, diffusorer etc. I andra fall kan en ombyggnation av befintliga processer vara nödvändig. Våra experter har en lång praktisk erfarenhet av att lösa dessa uppdrag.

Malmberg Ombyggnation & förbättringar

Förbättra er anläggnings prestanda med Malmbergs utrustning

Plastkedjeskrapa

Malmberg plastic Chain scraper

Malmberg Plastkedjeskrapa är designad att även kunna klara extrema miljöer. Kedjan är extra stark och kemikalie resistent vilket garanterar lång livslängd och minimal påverkan. 

Luftningsystem

Malmberg Tube diffussors

Malmberg bottenluftarsystem är väl genomtänkt från design till montage. Systemet minimerar energikostnader med minsta möjliga tryckförluster, optimerad syre kontroll och hög luftningskapacitet. 

Rundslamskrapa

Malmberg round sludge scraper

En modulär och skalbar design av skrapan gör den enkel att anpassa till olika bassängvolymer. Huvudkomponenter är prefabricerade vilket snabbar upp montaget väsentligt.

Brutet Vatten - Återströmningskydd

Malmberg Brutet Vatten återströmningskydd

Malmberg Brutet Vatten är en enkel och smidig lösning för återströmningsskydd. 

Säkerhetslucka

Malmberg Säkerhetslucka

Malmberg Säkerhetslucka kan användas både utom- och inomhus samt i vägg och den kan erhållas antingen som enkel eller dubbellucka.

Dekanteringsrör

Malmberg dekanteringsrör

Malmberg Dekanteringsrör installeras vertikalt i sedimenteringsbassängens sidor. Det förbättrar förtjockningen av slammet genom att man dränerar av vätskefasen under slamtäcket. 

Kontakta oss

Paul Andersson- Malmberg

Paul Andersson

AVDELNINgSCHEF

Linkedin

076 639 58 02

Kontakta oss

Pernilla Sjöberg - Malmberg

Pernilla Sjöberg

Försäljning, projektledning

Linkedin

076 639 58 13

Kontakta oss

Camilla Åberg - Malmberg

Camilla Åberg

Försäljning, projektledning

Linkedin

076 639 58 98

Kontakta oss

Thomas Ros - Malmberg i Mellansverige

Thomas Ros

försäljning, region mellansverige

Linkedin

076 639 58 50

Vi kan hjälpa er idag

Vi har lång erfarenhet inom ombygg-
nation, konstruktion och förbättringar
av driften för vatten- och avloppsan-
läggningar. 

Efter en inspektion på plats kan vi snabbt
göra en bedömning av omfattningen på 
arbetet och ge rekommendationer. Vi ut-
för rörombyggnader, uppdaterar rör-
gallerier, installerar flödesmätning och
annan maskinell utrustning. Ibland är det
bara mindre justeringar såsom byte av
pumpar och annan utrustning och
ibland kan det handla om att byta ut
större system såsom skrapor och hela
diffusorsystem.