Säkert flödesintag från sjö, flod och hav.

Genom att ta hänsyn till djup, vattenkvalitet, filtreringskapacitet, flödeshastighet etc så tar vi fram en optimal teknisk och ekonomisk lösning. Intagssilarna har installerats på mer än 500 platser i världen för olika applikationer som till exempel råvattenintag, avsaltningsanläggningar, kylsystem, processvatten och bevattningsanläggningar.

Malmberg plastic Chain scraper

 

Intagssil med hög kapacitet och bekymmersfri drift

För att ge maximal effektivitet är Johnson Screens® passiva intagssilar designade och konstruerade för varje unik miljö, vilket resulterar i ett system som kostar mindre att installera, använda och kräver mindre underhåll.

Johnson Screens® passiva intagskärmar med hög kapacitet är konstruerade med icke-pluggande Vee-Wire® öppningar med en intern tvåflödes reglerare som skapar enhetlig låg flödeshastighet genom hela silytan. Detta minskar avsevärt intrång och blockering av skräp samtidigt som vattenlevande liv skyddas.

  • Låg investeringskostnad
  • Inga rörliga delar
  • Låg underhållskostnad
  • Lätt att rengöra- med periodisk utblås av tryckluft m.h.a Hydroburst™ system.
  • Non-plugging Vee-Wire®
  • Tre standar utföranden- Trumma, T-form och Halv-sil
  • Intern två-flödes reglerare- innebär låg och jämn silhastighet.
  • Urval av material- från 304 SS för sötvatten till Super Duplex för havsvatten. Z-legering (CuNi) för att förhindra mussel påväxt och biopåväxt i sötvatten.

Tekniska parametrar