Reducerar dina slamtransporter från reningsverket

Malmberg dekanteringsrörEtt Malmberg vertikalt dekanteringsrör förbättrar förtjockningen av slammet genom att dränera av vätskefasen under slamtäcket. Det leder till att det blir färre transporter där slam ska bortföras från verket. Förenklar vardagen och bra för miljön!

Dekanteringsenheten kan fås i två olika utförande beroende på om vätska ska ledas bort med självfall eller pumpas. Dekanteringsrör för pumpning är smart utformad med en dränkt dräneringspump i ett uppsamlingsrör som är försedd med integrerad vippa för on/off funktion. På så sätt får man en kontinuerlig dekantering av sitt slam som fungerar oavsett vilken nivå man har i bassängen/tanken.


MAlmberg dekanteringsrör V-slits Johnsson screen

  • Ökad TS-halt efter dekantering innebär mindre slamvolym.
  • Mindre mängd suspenderat material i rejektvattnet.
  • Tillverkas i rostfritt syrafast stål
  • Dekanteringsrören anpassas efter befintliga förhållanden.
  • Lätt att anpassa till lokala förhållanden.
  • Installationen går snabbt och enkelt.
  • Utrustning för rengöring av dekanteringsröret ingår i köpet.

Reduktionen av mängden vatten i slammet innebär att slamtransporter
från verket kan minska avsevärt.

Ekonomi och miljö
Mycket pengar läggs idag på att föra bort slam från reningsverk. Slam som till stor del består av vatten. Denna vattenmängd kan minskas med hjälp av Malmberg Dekanteringsutrustning. Det är bra för din ekonomi men också för miljön då transporter med fossilutsläppande tankbilar kan minska. Även energi- och kemikalieförbrukning för avvattning/förtjockning kan hållas på en rimligare nivå.Utformning
Naturligtvis ser vi till att den dekanteringsutrustning som ska installeras i just din bassäng/tank blir anpassad för de lokala förhållandena. Till exempel kan slamtankens höjd variera.