Malmberg rundslamskrapa

Malmberg rundslamskrapa har en unik kombinerad lamella bottenskrapanordning för optimerad slamtransport. Den har också en enkel men effektiv anordning för ytslamborttagning. Skrapan är centralt monterad på en "heavy duty" lager antingen med ett ramverk som används till inspektion eller med en konventionell betongbrygga. En robust växelmotor drar runt skrapan i dess cirkulära rörelse.

Malmberg circular sludge scraper