Malmberg Brutet Vatten - återströmningsskydd

Med återströmningsskyddet Malmberg Brutet Vatten förhindrar du att förorenat vatten kommer i kontakt med dricksvattnet.  Produkten är perfekt för pumpstationer, små reningsanläggningar, sprinkleranläggningar och djurstallar. 

 

Malmberg Brutet Vatten återströmningsskydd- Komplett enhet
- Plug-and-play
- Bra prestanda
- Tillförlitlig styrning
- Uppfyller högsta skyddsklassen (kategori 5)
- Lättplacerad, även i hörn
- Sammanhållande stråle för stor reningseffekt

 

Enligt svensk lag måste VA-anläggningar förses med återströmningsskydd om det finns risk för att förorenat vatten kan komma i kontakt med dricksvattnet.