Erfaren genomförare av vattenreningsprojekt

Malmberg på Klintehamn ARV Gotland

Vi bygger vatten- och avloppsreningsverk och vi genomför hela projekt från design till driftsättning, med fokus på hållbarhet och effektivitet. Malmberg var ett av de första företagen i Sverige som var med i uppbyggnad och utveckling av den svenska infrastrukturen för vattenbehandling. 

Samverkan och partnering som projektmodell

Samverkansprojekt blir framgångsrika tack vare att alla parter i projektet har gemensamma mål, gemensam organisation och gemensam ekonomi. Alla parter sätter projektets bästa i fokus och löser problem som dyker upp med gemensamma krafter. Som expert och entreprenör inom vattenrening är Malmberg en utmärkt partner för denna typen av projekt. Vi agerar som projekteringsledare och har all den kompetens inom de områden som ett reningsprojekt innefattar. Kvalite och kompetens inom process, teknik, konstruktion, tillverkning och projektledning är något som vi dagligen förfinar. Som familjeföretag i 150 år är företagskulturen mycket stark och de värderingar som vi står för är högst relevanta när det kommer till samverkans- och partneringprojekt - Kompetens, Kreativitet och Öppenhet & glädje.