Erfaren genomförare av vattenreningsprojekt

Malmberg på Klintehamn ARV Gotland

Vi bygger vatten- och avloppsreningsverk och vi genomför hela projekt från design till driftsättning, med fokus på hållbarhet och effektivitet. Malmberg var ett av de första företagen i Sverige som var med i uppbyggnad och utveckling av den svenska infrastrukturen för vattenbehandling. 

Samverkan och partnering som projektmodell

Samverkansprojekt blir framgångsrika tack vare att alla parter i projektet har gemensamma mål, gemensam organisation och gemensam ekonomi. Alla parter sätter projektets bästa i fokus och löser problem som dyker upp med gemensamma krafter. Som expert och entreprenör inom vattenrening är Malmberg en utmärkt partner för denna typen av projekt. Vi agerar som projekteringsledare och har all den kompetens inom de områden som ett reningsprojekt innefattar. Kvalite och kompetens inom process, teknik, konstruktion, tillverkning och projektledning är något som vi dagligen förfinar. Som familjeföretag i 150 år är företagskulturen mycket stark och de värderingar som vi står för är högst relevanta när det kommer till samverkans- och partneringprojekt - Kompetens, Kreativitet och Öppenhet & glädje.

Ta en titt på några av de reningsverk vi byggt

St. Petersburg WWTP, Ryssland

Malmberg - St Petersburg WWTP

Modernisering av St Peterburgs Norra WWTP. Den biologiska reningen har ny luftningsutrustning inklusive ny pumpar. Malmberg har projekterat, levererat maskinell utrustning och stått för supervision av montage. Total kapacitet av anläggningen är 1,200,000 m3/d. Det första luftningsblocket på 600,000 m3/d är nu under drift och utsläpp till Östersjön har förbättrats avsevärt. 

Ryaverket, Göteborg

Malmberg Ryaverket Göteborg

Ombyggnad för förbättring av kväve- och fosforreduktion som innefattade planering, konstruktion, leverans och installation av mekanisk utrustning. Inkluderade ett diskfiltersystem och genomförande av denitrifikationsprocess.

Personekvivalenter 832 000 pe

Vattenreningsverk i Klaipeda, Litauen

Malmberg Klaipeda reningsverk

Leverans av vattenreningsprocess och utrustning av membranteknologi. Anläggningen är idag ett av Europas mest moderna och avancerade dricksvattenverk.

Klaipeda hade under en längre tid problem med ammonium och fluorid i sitt råvatten. En avancerad processteknik med flockning och sandfiltrering användes för att separera dessa ämnen. För att avlägsna fluorid användes biologiska filter för nitrifikation och omvänd osmos(RO).

Vattenreningsverkets kapacitet är 21,600 m3/d och levererar rent vatten till Klaipedas 180,000 invånare.

Birstonas Avloppsreningsverk, Litauen

Malmberg Birstonas reningsverk

Återbyggnad och modernisering av avloppsvattnets biologiska process och aktivt slam.

Personekvivalenter 19 000 pe