Vattenreningstekniker "made in Sweden"

Malmberg-Vattenreningsingenjörer

Vänd er till oss för teknisk expertis inom vattenrening. Om ni har specifika vattenkvaliteter, behöver optimera reningen eller reducera energi- och driftkostnader har vi stor erfarenhet av att behandla och lösa dessa frågor. Vi arbetar med industriellt processvatten, lakvatten, dagvatten, hushållsavlopp och dricksvatten. Med en förstudie kan ni få hjälp med att hitta bästa reningslösning och få rekommendationer. Vi utför dimensionering, konstruktion och skapar reningsprojektet optimerat för er.