Avancerad rening och kontroll av läkemedelsrester och andra alarmerande föreningar 

Läkemedlesrester i avloppsvatten

Vårt vatten fylls i en ständig ström av läkemedelsrester, hormoner och hudvårds produkter. Substrat i små mängder och inte farliga var för sig men tillsammans kan de ha negativ påverkan på vå miljö, en så kallad cocktail effekt. Våra avloppsreningsanläggningar är inte byggda för att ta hand om läkemedelsrester och andra kemikalier, som ofta påträffas i koncentrationer under en miljondels gram per liter.

Malmberg µXenic™

Malmberg µXenic™ är en avancerad filterreningslösning som sätts in i ett fjärde reningsteg. Lösningen baseras på det effektiva Triton® filterbotten systemet med ett sandfilter som följs av aktiv-kolfilter eller ett ozonsystem eller i kombination. Modulärt tänkande och skalbar lösning möjliggör prefabricering och endast en hallbyggnad behövs på plats och x antal tankar placeras ovan mark. Även all styr- och regler ingår.  

  • Avancerad rening och kontroll av läkemedelsrester och andra alarmerande föreningar
  • Garanterad rening
  • Sand och aktiv kolfilter lösning och/eller ozonsystem
  • Baserad på Triton® bottendräneringssytem
  • Prefabricerad lösning möjlig
  • Modulär och skalbar lösning
  • Kort tid från order till rening
MyXenic på Osby reningsverk