Den snabbaste metoden för partikelavskiljning

Malmberg Airflo flotationsenhet

Malmberg Airflo™ är en flotationsenhet som är mycket effektiv för vattenrening. Den används i en mängd olika industriella applikationer såsom mejeri-, livsmedel-, olja-, pappers- och massaindustrin, men även för vanlig vattenrening. Borttagandet av suspenderade partiklar görs genom att upplösa luft i det behandlade vattnet under tryck för att sedan släppa ut luften i flotationstanken. Mikroskopiska luftbubblor bildas och fäster sig i de suspenderande partiklarna och för dem till ytan där de skimmas av.

Fördelar med Malmberg Airflo™ - dissolved air flotation unit

  • Modulär och skalbar 
  • Kompakt och tar lite plats
  • Smart kontrollsystem
  • Rejäl konstruktion i rostfritt stål

Malmberg Airflo™ systemet inkluderar:

  • Flotationsenhet
  • Kemiska doseringspumpar
  • Doseringsutrustning för polymer
  • Slamförtjockningsutrustning
  • pH-mätning
  • Vessel saturation system