en-USsv-SE

Våra lokala sajter

Hållbar lakvattenbehandling

Det ställs ökade krav på industrier och anläggningar med deponier idag att ha full kontroll på lakvattnet. Den metod som visat sig överlägsen för just lakvatten är SBR-tekniken(Sequence Batch Reactor). Det ger en mycket effektiv behandling av det komplicerade lakvattnet. Malmberg BioRound är en komplett lösning från reaktor till poleringssteg och är modulär och flexibel för optimalt resultat.

Malmberg Bioround

Reaktortank

 • Uppvärmningsystem
 • Omrörningsutrustning
 • Luftning
 • Dekanter
 • Mätutrustning
 • Slamuttag

Teknikbyggnad

 • Sandfilter (Malmberg Triton®)
 • Pumpar
 • Blåsmaskiner
 • Värmeväxlare
 • Dosering
 • Kemtank
 • Elcentral
 • Styr-/reglerrum med Malmberg feniX™

Film

Välj storlek på er anläggning

För lakvattenflöden upp till 700 m3/d rekommenderar vi våra BR3-BR7 där storleken är beroende av lakvattnets sammansättning. Kontakta oss vid andra flöden.

Malmberg BioRound storlekar

Läs mer om Malmberg Bioround

Ladda ner dokument

Malmberg Bioround