Hållbar lakvattenbehandling

Malmberg Bioround

Det ställs ökade krav på industrier och anläggningar med deponier idag att ha full kontroll på lakvattnet. Den metod som visat sig överlägsen för just lakvatten är SBR-tekniken(Sequence Batch Reactor). Det ger en mycket effektiv behandling av det komplicerade lakvattnet. Malmberg BioRound är en komplett lösning från reaktor till poleringssteg och är modulär och flexibel för optimalt resultat.

Reaktortank

 • Uppvärmningsystem
 • Omrörningsutrustning
 • Luftning
 • Dekanter
 • Mätutrustning
 • Slamuttag

Teknikbyggnad

 • Sandfilter (Malmberg Triton®)
 • Pumpar
 • Blåsmaskiner
 • Värmeväxlare
 • Dosering
 • Kemtank
 • Elcentral
 • Styr-/reglerrum med Malmberg feniX™