En flexibel reningslösning för varje industris dagvatten 

Malmberg stormwater solution SDR

Malmberg SDR™ är en lösning som behandlar dagvattens SUSP, olja, metaller etc. som samlas upp från till exempel ett industriområde. En bassäng grävs i mark där botten asfalteras för att tillåta infiltration. Väggarna byggs med ett block system som möjliggör snabb och effektiv byggnation. Bassängen utrustas med omrörare, luftning och en oljeavskiljning i slutet av bassängen. Sedimentering sker genom att stoppa omrörning och luftning i intervaller. Genom att tömma bassängen på vattnet och frilägga en ramp kan en hjullastare avlägnsa slammet från botten av bassängen. Slamavvattningsutrusting ingår i lösningen.

Malmberg SDR™

  • Avlägsnar suspenderat material, olja, fett, metaller
  • Garanterad rening
  • Modulär och skalbar lösning
  • Snabb uppbyggnad med Lego block system
  • Fullt automatiserat system
  • Låga drift- och underhållskostnader
  • Instrument för automatiska vattenprover