en-USsv-SE

Våra lokala sajter

En flexibel reningslösning för varje industris dagvatten 

Malmberg SDR™ är en lösning som behandlar dagvattens SUSP, olja, metaller etc. som samlas upp från till exempel ett industriområde. En bassäng grävs i mark där botten asfalteras för att tillåta infiltration. Väggarna byggs med ett block system som möjliggör snabb och effektiv byggnation. Bassängen utrustas med omrörare, luftning och en oljeavskiljning i slutet av bassängen. Sedimentering sker genom att stoppa omrörning och luftning i intervaller. Genom att tömma bassängen på vattnet och frilägga en ramp kan en hjullastare avlägnsa slammet från botten av bassängen. Slamavvattningsutrusting ingår i lösningen. 

Malmberg stormwater solution SDR

Malmberg SDR™

  • Avlägsnar suspenderat material, olja, fett, metaller

  • Garanterad rening

  • Modulär och skalbar lösning

  • Snabb uppbyggnad med Lego block system

  • Fullt automatiserat system 

  • Låga drift- och underhållskostnader

  • Instrument för automatiska vattenprover