Avancerad rening

Teknologi i framkant

Ökade utsläppskrav på vårt avloppsvatten innebär mer avancerad rening och hållbara lösningar. Med dagens vattenbrist och framtidens högre vattentaxor kommer cirkulering av vatten bli nödvändigt.

Smarta lösningar finns att tillgå som membran (MBR, UF) eller olika typer av bärarmaterial (MBBR). I framtiden kommer vi också se ett allt högre krav på att avskilja mikroplaster, rester av läkemedel och cancerogena föreningar så att dessa inte når grundvattnet.

Malmberg kan erbjuda totallösningar av avancerad rening där vi väver in våra tekniska samarbetspartners. Som exempel har vi skapat utrymmessnål avloppsrening med membran (MBR) till exempel i Åtvidaberg. Det första evloppsreningsverket i Sverige som i full skala renar med MBR. Till Orust kommun bygger vi också idag ut reningsverket Ellös med membranteknik.

Tillsammans med Suez har vi utfört en ozonanläggning till Linköping på Nykvarnsverket där läkemedelsrester avskiljs.

Inom dricksvatten ställs idag höga krav på skyddsbarriärer där partiklar i nanostorlek till och med ska tas omhand. Det kräver flexibla processlösningar och pålitliga tekniker att använda. Vi är vana vid att designa avancerade reningslösningar och sätta samman teknologier som ligger i framkant och som ska fungera ihop till en enhet.

För mer information eller frågor, kontakta mig