Reningsprodukter

System och produkter för vattenrening

Vi arbetar brett med allt från industriellt processvatten och lakvatten till dagvatten, hushållsavlopp och dricksvatten och kan erbjuda beprövade system och produkter för olika typer av ändamål.


EloVac®-P

En kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med samtidig fosfatutfällning. Tekniken reducerar metan-släpp, förbättrar avvattningen och minskar fosfatbelastningen.  


Triton®

Ett effektivt filterbottensystem som kan byggas på plats eller prefabriceras. Gamla filtersystem i både dricksvattenverk och avloppsverk kan lätt bytas ut. Triton® har enkel filterbotten.


BioRound™

En kompakt reningslösning med SBR-teknologi. Modulär och flexibel för optimalt resultat.


AirFlo™

Flotationsenhet som är mycket effektiv för vattenrening. Den används i en mängd olika industriella applikationer såsom mejeri-, livsmedel-, olja-, pappers- och massaindustrin, men även för vanlig vattenrening.


Brutet Vatten – Återströmningskydd

Malmberg Brutet Vatten är en enkel och smidig lösning för återströmningsskydd.


Luftningsystem

Malmberg bottenluftarsystem är väl genomtänkt från design till montage. Systemet minimerar energikostnader med minsta möjliga tryckförluster, optimerad syre kontroll och hög luftningsskapacitet.


Dekanteringsrör

Malmberg Dekanteringsrör installeras vertikalt i sedimenteringsbassängens sidor. Det förbättrar förtjockningen av slammet genom att man dränerar av vätskefasen under slamtäcket.