Reningsprodukter

System och produkter för vattenrening

Vi arbetar brett med allt från industriellt processvatten och lakvatten till dagvatten, hushållsavlopp och dricksvatten och kan erbjuda beprövade system och produkter för olika typer av ändamål.

Luftningsystem

Malmberg bottenluftarsystem är väl genomtänkt från design till montage. Systemet minimerar energikostnader med minsta möjliga tryckförluster, optimerad syre kontroll och hög luftningsskapacitet.


Brutet Vatten – Återströmningskydd

Malmberg Brutet Vatten är en enkel och smidig lösning för återströmningsskydd.


Dekanteringsrör

Malmberg Dekanteringsrör installeras vertikalt i sedimenteringsbassängens sidor. Det förbättrar förtjockningen av slammet genom att man dränerar av vätskefasen under slamtäcket.


AirFlo™

Flotationsenhet som är mycket effektiv för vattenrening. Den används i en mängd olika industriella applikationer såsom mejeri-, livsmedel-, olja-, pappers- och massaindustrin, men även för vanlig vattenrening.


Triton®

Utformat för att lösa typiska problem som uppstår i filtreringsanläggningar och erbjuder flera fördelar mot konventionella filterbottensystem.


BioRound™

En kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med samtidig fosfatutfällning. 


EloVac®-P

En komplett lösning från reaktor till poleringssteg och är modulär och flexibel för optimalt resultat.