Miljövänlig rening i Vimmerby

Vimmerby

Client

Vimmerby Energi & Miljö AB

Year

2019

Service

Water

Capacity

150.000 PE

Malmberg fick uppdraget att i samverkan med Vimmerby Energi & Miljö AB bygga ut Vimmerby reningsverk.

Verket var tidigare dimensionerat för ungefär 90.000 PE men har nu byggts ut till cirka150.000 PE för att klara både belastningsökningar och reningskrav. Vimmerby avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från de stora livsmedelsindustrierna Arla och Åbro och även det kommunala avloppet. Under den delen av året när Astrid Lindgrens värld är öppet höjs dessutom belastningen på reningsverket då parken tar emot cirka 10.000 besökare per dag.

Vimmerby Avloppsreningsverk

Avloppsverket är uppdelat i två delar, en industriell reningsdel och en kommunal del. Efter ett förbehandlingsskede pumpas industriavloppsvattnet in i det kommunala verket och blandas med avloppsvatten från hushåll och andra industrier i kommunen. Förbehandlingen bygger på en syrefri teknik där nedbrytning sker under bildning av biogas. Malmberg har bland annat byggt en ny kväverening för det blandade industrivattnet och i övrigt så har hela reningsverket rustats upp.

I den kommunala reningsprocessen ingår:

  • Grovavskiljning
  • Förfällning
  • Biologisk nedbrytning; biobädd och ”aktivt slam”
  • Kemisk efterfällning
  • Slutfiltrering

Vimmerby reningsverk stod klart 2019 och under 2020 renade verket hela 1 600 000 kubikmeter vatten!