Framtid, hållbarhet och Ljusdals avloppsverk

Ljusdal

Client

Ljusdal Energi

Year

2020

Service

Water

Renovering för framtiden

Ljusdals avloppsreningsverk byggdes under 1960-talet och under senare år uppmärksammade man ett behov av uppdateringar, bland annat för att säkerställa att reningsverket skulle klara utsläppskraven och för att förbättra arbetsmiljön. År 2015 fick Malmberg i uppdrag att tillsammans med Ljusdal Energi bygga om och renovera Ljusdals avloppsreningsverk med målet att skapa ett modernare reningsverk för framtiden.

Fas ett av detta projekt har inneburit framtagningen av design, projektering och budget. I fas två har vi sedan genomfört hela utbyggnaden av reningsverket.

Avloppsreningsverket använder mekanisk rening via två parallella förbehandlingsenheter, därefter kombineras luftat sand- och fettfång. Den mekaniska reningen går igenom en för-sedimentering med möjlighet till förfällning. Biologisk rening implementerades också i verket.

Reningsverket stod klart år 2020 och vi är nöjda med att kunna bidra till ett reningsverk som har framtiden och hållbarhet i fokus!