Ny teknik och miljöfokus i Kalmar

Kalmar

Client

Kalmar Vatten AB

Year

2023

Service

Water

Capacity

100.000 PE

Hög innovationsgrad och hållbart vatten på Kalmarsundsverket

Kalmarsundsverket stod för första gången klart år 1963 och har sedan dess byggts i etapper. I takt med stadens ökade tillväxt och därtill ökade kapaciteter och nya krav på rening av avloppsvatten fanns ett behov för ett nytt reningsverk i Kalmar.

Malmberg fick uppdraget att ersätta det nuvarande avloppsreningsverket i Kalmar med ett nytt reningsverk som byggts ut under en 6-års period. Detta nya reningsverk ska säkerställa att det vatten som återförs till Kalmarsund är så rent som möjligt med hjälp av de tekniska möjligheter vi tagit fram.

Malmberg har stått för både processdesign och haft huvudansvar för genomförande av tekniken. För oss har det krävts en hög innovationsgrad i detta projekt, bland annat med tanke på framtagningen av ny teknik för ändamålet.

Byggnationen av Kalmarsundsverket är påbörjat och arbetet är i full gång. När det står färdigt kommer det att ta hand om samhällets avlopp på ett miljövänligt sätt och kommer att kunna återvinna vatten som kan användas till bland annat bevattning av grönytor, land- och skogsbruk.