Nytt och självförsörjande i Värnamo

Värnamo

Client

Värnamo Kommun

Year

2015

Service

Water

Capacity

31 000 pe

Biologisk rening på Värnamo avloppsreningsverk

Malmberg har byggt ett helt nytt, komplett avloppsreningsverk i Värnamo!

Avloppsverket är byggt för att biologiskt kunna reducera fosfor och kväve vilket leder till en minimering av kemikalieprocessen i reningsprocessen. I verket är det byggt en inloppsdel med bland annat rensgaller sandfång, försedimentering, mellansedimentering och filtersteg med sandfilter.

När vattnet gått igenom alla reningssteg skapas rent vatten och avloppsslam. Avloppsslamet rötas vilket bildar metangas som sedan eldas för att skapa värme som används till uppvärmning av reningsverkets lokaler. Verket är alltså i stort sätt självförsörjande på värme.

Avloppsverket är utrustat med rötkammare med gasutrustning, gasklocka och gasfackla. Vi har även installerat en ny pumpstation, ventiler, instrumentering, salamavvattning och polymerberedning.

Invigningen av verket var under 2016!