Den Magiske Fabrikken

Tönsberg, Norge

Client

Den Magiske Fabrikken

Year

2017

Service

Energy

Fakta om Den Magiske Fabrikken
Den Magiske fabrikken ligger i Tönsberg nära Sandefjord, Norge

Behandlingskapacitet

  • 50.000 ton matavfall
  • 60.000 ton gödsel

Produktion

  • 6,8 miljoner Nm3 biometan/år
  • 158.000 ton biogödsel/ år

Greve Biogass är ett resultat av att området Grenland och Vestfold Fylke började samarbeta kring frågan om en gemensam biogasanläggning. Det är ett kommunalt ägt bolag, som ägs av Vesar AS, Vestfoldkommunerna Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS och Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble.

Vestfold består av 14 kommuner och har cirka 250.000 invånare.

Grenland består av 6 kommuner  och har cirka 120.000 invånare.

Biogasanläggningen i norska Tönsberg är unik i sitt slag och är resultatet av miljö- och målmedvetna tjänstemän och politiker i Grenland och Vestfold. Det är människor som tidigt såg miljövinsterna i att bygga upp en hållbar infrastruktur med biogas.

En riktig win-win situation

Planerna med en biogasanläggning startade redan 2008 med syftet att uppnå ambitiösa miljömål. Den politiska förankringen var mycket viktig eftersom det fanns viss skepsis om bussar verkligen kan eller bör drivas på biogas? Beslut från länsstyrelsen blev dock positivt. 2013 bildades det gemensamt kommunägda bolaget Greve Biogass, som fick i uppdrag att säkra den lokala återvinningen av matavfall och slam hos ägarkommunerna.

Frågan var hur biogasen skulle framställas och det uppdraget fick Ivar Sörby genom att förmå lantbrukarna i Vestfold att lämna sitt gödsel till den planerade anläggningen.  Vinsten för lantbrukarna skulle vara att få tillbaka naturligt biogödsel och slippa använda konstgödsel.

Det var en stor utmaning eftersom det innebar att bygga helt nya värdekedjor där alla i kedjan skulle vinna på affären.  Till sist gick lantbrukarna samman och räknade på ekonomin. Ett avtalsförslag skapades som alla kunde skriva under på.

Ny logistik byggdes också upp för hantering av matavfall från kommunernas invånare och idag tar man emot matavfall till stor del från kommunerna i Östlandssområdet.

Totalt återvinner man 110.000 ton matavfall och gödsel. Det som lämnar anläggningen i form av biogödsel går tillbaka till lantbruket och blir ny mat. Gasen som framställs säljs till Skagerak Naturgas som äger naturgasnätet och de tankningsstationer där bussar och sopbilar tankar med den renade biogasen (biometan). Naturens kretslopp är slutet och många arbetstillfällen har därtill skapats.

Det har varit otroligt viktigt att skapa en anläggning som fungerar optimalt för att slå hål på kritikerna.

Ivar Sörby från Greve Biogass

Idag är Den Magiske Fabrikken en nationellt pilotanläggning där målsättningen är hög och planerna långt framme för att kunna bli en internationell föregångare i att även utnyttja koldioxiden till växthusodling i anknytning till biogasproduktionen. Även ett kunskaps- och upplevelsecenter byggs upp där skolungdomar och andra intressenter på ett lättbegripligt och handfast sätt kan lära sig hur naturens kretslopp fungerar.

Malmberg och Den Magiske Fabrikken

Biogasen som lämnar rötningskamrarna uppgraderas i Malmberg COMPACT® GR 14R anläggningen till minst 98% biometan.

Knut Olav Furuseth från Hjellnes Consult som varit drivande i projektplanerna från början och tekniskt upphandlingsansvarig menar att man var helt öppen från början om vilken uppgraderingsteknik man skulle välja. –  ”Vi visste egentligen inte så mycket. Valet stod mellan vattenskrubber-tekniken eller aminprocessen.  Amin är känt för att ha en hög renhet på gasen men kräver en värmetillsats och det fördyrar driften betydligt, säger Knut Olav Furuseth.  Att vattenskrubbertekniken skulle ha mycket lägre renhet än aminprocessen har motbevisats. Idag ligger man konstant på 98-98,5 % biometan.

Idag producerar vi långt över förväntan och vi räknade inte riktigt med att det skulle gå så bra.

Knut Olav Furuseth, Hjellnes Consult

En ny Malmberg Compact® GR 14 uppgraderingsanläggning är redan beställd som kommer fördubbla dagens kapacitet. Den förväntas stå klar till sommaren 2017.

Att ha en hög tillgänglighet är grundläggande för Den Magiske Fabrikken.  Att stå still finns egentligen inte på kartan men i värsta fall har man en substratbuffert på 1000 m3 som räcker i max 48 timmar om förbehandlingen skulle fallera. Det kostar ca 50-100.000 kr per dygn om man blir tvingad att stå still. Driften av Malmberg uppgraderingsanläggning har fungerat riktigt bra och man har inte stött på några stora hinder på vägen.

En gång varannan vecka kanske, ringer man Malmberg Helpdesk och då har det varit mest för att diskutera nåt ”symptom” som uppkommit för att gemensamt kunna reda ut vad diagnosen bör vara för att bibehålla nivåerna.

Björn Myrvold, Lindum

Knut Olav Furuseth och Ivar Sörby är samstämmiga och menar att i det stora projektet har Malmbergleveransen varit den mest professionella. Allt har varit proffsigt från upphandling till genomförandet och nu till en väl fungerande anläggning. – Kvalitén har varit outstanding, säger Knut Olav Furuseth.

Lindum som står för driften av anläggningen har sett till att upphandla ett servicepaket från Malmberg. 

Det är inte det billigaste direkt men idag vill vi inte vara utan det. Det ger en säkerhet samt att mycket kan stävjas innan det är för sent.

Björn Myrvold, driftschef från Lindum

I Vestfold regionen produceras en betydande del av Norges grödor och behovet av biogödsel och biogas är stort. Den Magiske Fabrikkens framtid är ljus och man planerar en linje 3 till och med som ska producera ännu mer gas. Man ska kunna ta emot avloppsslam och organiskt avfall från jordbruk också. Dessutom planeras att utnyttja CO2-flödet från processen till ett växthus på hela 10 ha.  Här ska det alltså bli produktion av grödor året om. Känslan är faktisk magisk när framtidsplanerna läggs fram och man får en stor tilltro till det enorma miljöarbete som skapas på Den Magiske Fabrikken. Tack för att Malmberg får vara en del i detta!