Velkommen til Malmberg – din pålitelige partner for å realisere fremtidens renseanlegg!

Vi er ikke bare eksperter, vi er visjonærer. For oss handler det ikke bare om å løse dagens problemer, men om å omdanne utfordringer til muligheter. Fremtidens renseanlegg er ikke lenger bare en nødvendig infrastruktur, det er en moderne fabrikk som produserer næringsstoffer og energi samtidig som det verdifulle vannet renses.

Vi innser at vannmangel er en realitet som vi må håndtere i dag. Derfor er vi stadig på jakt etter nye teknologier og innovative løsninger. Vi jobber for å ligge i forkant av teknologiutviklingen. Ved å utvikle avanserte metoder for håndtering av avløpsslam og forbedre den biologiske rensingen, tar vi skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Malmberg er ikke bare en del av løsningen – vi er muliggjørere for fremtidens renseanlegg. Vi er pionerer innen miljøteknologi og tør å tenke utenfor boksen. Med vår brede erfaring leder vi VA-Norge inn i en ny æra av sirkulær tenkning.

Behandlingsområde i fokus

EloVac®-P

EloVac®-P er en kompakt, rammemontert vakuumavgassingsteknologi for utråtnet slam med samtidig fosfatutfelling, som forbedrer avvanningen og reduserer returmengden av fosfater. Denne teknologien er spesielt nyttig for anlegg for anaerob utråtning som har problemer med struvittavleiringer og ønsker å forbedre avvanningen og redusere polymerforbruket.

Oppdag Malmberg Triton – din nøkkel til effektiv filtrering!

Malmberg Triton er ikke bare et filterbunnsystem – det er en innovasjon som revolusjonerer filtreringstrinnet i prosessanlegget ditt! Designet for å samarbeide med filtermedier som sand eller aktivt kull, brukes den ofte som etterpolering for å gi det reneste vannet.

Gen Z Renseanlegg

Vårt mål er å skape bærekraftige løsninger som møter behovene til både vår generasjon og fremtidige generasjoner.

https://www.malmberg.se/no/wp-content/uploads/sites/2/2024/05/samarbeid-2.jpg

Vi liker Samarbeid

Eksperten på Samspillsprosjekter!
Hos Malmberg er vi overbevist om at samarbeid er nøkkelen til suksess ved gjennomføring av våre prosjekter. Som en av Sveriges og Norges mest erfarne prosess- og maskinentreprenører innen samspill, er vi stolte av å arbeide sammen med kommuner for å realisere ny- og ombygginger av renseanlegg.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg