Vann

Vi er eksperter på alle typer vannbehandlingsprosjekter

Våre medarbeidere har bygget vann-og avløpsrenseanlegg i Norge i over 40 år. Vi kan bistå med alt i ditt VA-prosjekt, fra design, bygging og igangkjøring. Vår fokus er alltid på bærekraft og effektivitet, både med hensyn til renseresultat men også på økonomi. Vi er bl.a. spesialister på grønne løsninger med utvinning av ressurser fra avløpsvannet. Malmberg var et av de første selskapene i Sverige som deltok i utbygging og utvikling av den svenske vanninfrastrukturen og gjennomfører i dag renseprosjekter for vannintensive industrier og kommuner i Norden og Baltikum.

Kontakt oss for teknisk kompetanse innen vannbehandling

Hvis du har spesifikke vannkvaliteter, trenger å optimalisere rensingen eller redusere energi- og driftskostnadene, har vi lang erfaring med å håndtere og løse disse problemene. Vi jobber med industrielt prosessvann, utvasking, overvann, kloakk og drikkevann. Med en mulighetsstudie kan du få hjelp med å finne den beste og mest optimale behandlingsløsningen som finnes. Vi utfører også design, konstruksjon og tilpasser prosjektet optimalisert for deg.

Malmberg Triton® 

Malmberg Triton® er designet for å løse typiske problemer som oppstår i filtreringsanlegg og gir flere fordeler i forhold til konvensjonelle filterbunnsystemer. Triton® benytter Johnsons Screens verdensberømte patenterte Vee Wire®-teknologi. Med sitt unike system kan det enkelt tilpasses nesten alle eksisterende filterbunner, noe som forkorter renoveringstiden og reduserer investeringskostnadene. Triton® filterbunnssystemer øker det aktive rensearealet.

Malmbergs Triton® filterbunnsystem er modulært og skalerbart. Den kan bygges på stedet eller prefabrikkeres. Gamle filtersystemer med konvensjonelle bunndyser kan enkelt byttes ut. Malmberg Triton® trenger ikke doble filterbunner. I tillegg øker det aktive overflatearealet til filteroverflaten med minst 8 prosent på grunn av U-formen til filterpatronene.

Les mer om vårt pågående prosjekt med Malmberg Triton® på FREVAR

Last ner produktark

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg