Bærekraft

For oss handler det om å drive virksomhet på en ansvarlig måte, og skape langsiktige løsninger som tar hensyn til bærekraftige sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Malmberg har vært aktiv siden 1866 og som langsiktig aktør, og samfunnsbygger, er det en selvfølge for oss å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn både lokalt og nasjonalt!

Vi er overbevist om at våre investeringer i bærekraft vil skape høyere lønnsomhet og dermed skape verdier for alle våre interessenter. Effektene av klimaendringene er påtagelige, og bevisstheten om problemet er høy. Avansert rensing og løsninger innen miljøteknologi er av stor verdi for den omstillingen som hele verden står overfor.

Agenda 2030

Verdensmålene er den mest ambisiøse agendaen for bærekraftig utvikling som noen gang er vedtatt av verdens land og eksisterer for å oppnå fire store ting innen 2030: Slutt på ekstrem fattigdom. For å redusere ulikheter og urettferdighet i verden. For å fremme fred og rettferdighet. Løse klimakrisen. De 17 ulike bærekraftsmålene er retningsgivende for alles forpliktelse til å etablere en klar plan, og å iverksette nødvendige tiltak frem til 2030 for å skape en langsiktig bærekraftig utvikling, avskaffe ekstrem fattigdom, løse klimakrisen og redusere ulikheter og urettferdigheter i verden.

Å nå disse målene krever et stort engasjement fra alle – både på internasjonalt og nasjonalt nivå.

Som selskap har Malmberg et ansvar for å vise vei og drive endring mot en mer bærekraftig fremtid. Vi støtter FNs 17 globale bærekraftsmål i Agenda 2030 i sin helhet, men har valgt å fokusere på de fire målene som er knyttet til våre betydelige miljøaspekter.

Mål 3

Sikre sunne liv og fremme velvære for alle i alle aldre.

Malmbergs engasjement
Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Mål 6

Sikre tilgang til, og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle.

Malmbergs engasjement
Arbeide aktivt for å minimere vannforurensning. Reduser utslipp og minimer påvirkning i prosjekter.

Mål 7

Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Malmbergs engasjement
Endre måten vi bruker og produserer energi på. Minimer fossile energikilder.

Mål 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Malmbergs engasjement
Utvikle bærekraftig produksjon for å minimere påvirkningen på klima, miljø og mennesker.

Samarbeid lokalt og for neste generasjon!

Å være en aktør som går foran i arbeidet for et bedre miljø stiller også krav til hvordan vi opptrer som bedrift i samfunnet. En viktig del av vår virksomhet er å være en naturlig samarbeidspartner hvor vårt konsept Generation Zero og våre verdier alltid har en sentral plass i valg av samarbeid. Vi velger å fokusere på aktiviteter som fremmer helse for barn og unge, trygghetsskapende aktiviteter og merkevarebygging.