We’re Generation Zero

Join our aim for nothing

Malmberg er et miljøteknologiselskap med komplette løsninger innen vannbehandling, biogass, geoenergi og brønnboring. En femte generasjons familiebedrift med over 155 års erfaring som har gjort oss til markedsledere innen våre kompetanseområder og med et sterkt fokus på bærekraft og miljø.

Sammen kan vi – ansatte, kunder og partnere – bli Generation Zero.

Vi har jobbet for en renere verden i over 150 år

Nå hever vi ambisjonen. For å overkomme den største utfordringen i vår generasjon, må vi sikte lavt. Vår ambisjon er null utslipp, null giftstoffer og null avfall.

Sammen, la oss bli Generation Zero

Bærekraft

Vi er den femte generasjonen som leder Malmberg. Ved å videreføre arven etter Jöns Malmberg, vår oldefar, utvikler vi bærekraftige løsninger innen vannbehandling, boring, biogass og geoenergi. Vi vet at vi utgjør en forskjell, og vi må få den forskjellen til å telle. For mens vi er den femte generasjonen, er vi også den første generasjonen. Den første som fullt ut forstår omfanget av klimaendringer. Og den første med verktøyene til å bygge en fremtid uten. Derfor må vårt mål være ikke noe. Null utslipp. Null forurensning. Null avfall. Men ingenting er umulig uten deg. Våre ansatte, våre kunder.

Les mer
Malmberg logo

Siden 1866

Vår historie

Malmberg ble grunnlagt for over 150 år siden. Helt siden 7. april 1866 har nye og bedre teknologier vært vår drivkraft. Fra vannrensing og boring til geotermisk energi og biogass har det vært mye historie, innovasjon og læring underveis. Det hele var for å gi det essensielle av rent vann og energi til de som trenger det. Men nå vet vi at bærekraftige løsninger også er nødvendige. Vi har eksistert i mange år, men tenk bare hva vi kan oppnå sammen de neste 150 årene.

Malmbergs visjon er å være det ledende miljøteknologiselskapet for ren energi og rent vann som muliggjør et sirkulært samfunn.

Hva vi gjør