Avløpsrenseanlegg – Rehabilitering og kapasitetsøkning M1 og B1

Gol

Kunde

Gol kommune

År

2020

Service

Avløp

Rehabilitering og utvidelse av Gol RA til økt kapasitet og med biologisk rensing. Anlegget skal være i drift under hele ombyggingsperioden. Som biotrinn er valgt Biowaters CFIC®.

Malmberg har totalansvaret for hele prosjektet med kontraktsansvar både for M1 og B1.