Ombygging Buhrestua RA og Alværn PST Nesodden kommune

Nesodden

Kunde

Nesodden kommune

År

2020

Service

Avløp

Ombygging av Buhrestua RA og Alværn PST til pumpestasjoner for pumping av avløpsvann til VEAS. Prosjektet inkluderer dimensjonering og leveranse av luftesystem for å holde avløpsvannet aerobt før overpumping.

Flere bilder