Historia

Malmbergs långa historia började i den lilla skånska byn Yngsjö den 7 april 1866, när smedmästaren Jöns Mattisson-Malmberg grundade företaget. Eftersom vatten var det som intresserade honom mest, ägnade han mycket av sin tid åt att utveckla nya borrtekniker. Redan på 1880-talet borrades de första brunnarna. Sedan dess har vi hållit fast vid kärnverksamheten kring vatten.

Malmberg logo

Sedan 1866

Banbrytare inom vattenrening, brunnsborrning, geoenergi och biogas

Malmbergs historia börjar när den 23-årige smeden Jöns Malmberg 1866 köper en smedja i Yngsjö och registrerar en rörelse under eget namn. Jöns kommer på en snillrik lösning för att filtrera brunnarna och hålla föroreningarna borta, samtidigt som han utvecklar en lika genial metod för att snabbare och enklare gräva sig ner till friskt grundvatten i rena gruslager.

Efter några år har smedjan fått vattenteknik som ny affärsgren och på den vägen ska det förbli även när kommande generationer tar över och utvecklar familjeföretaget.

I takt med att det moderna välfärdssamhället under 1900-talet byggs ut i Sverige, ökar behoven av tillgång på rinnande friskt vatten till allt fler hushåll. Under 30-och 40-talet byggs de första reningsverken och därefter följer efterkrigstidens rekordår med allt större efterfrågan på större brunnsborrningsprojekt och vattenverk till kommuner och företag.

Samtidigt utvecklas företaget i takt med tiden. Malmbergs erfarenheter inom avloppsrening ger specialistkunskaper inom utvinning av biogas som förnyelsebar energikälla. Brunnsborrningen leder till byggandet av Sveriges första grundvattenvärmeanläggning, vilket i sin tur resulterar i en satsning på geoenergi.

155 år efter att Jöns Malmberg med egna händer skapade sin innovativa filterbrunn är familjenamnet synonymt med nytänkande, miljö, energi och kreativitet – allt med vatten som gemensam nämnare.