Borrning

Borrning för nästa generation

Vi borrar stora och små brunnar för kommunalt dricksvatten, industrier, lantbruk och för energi

Med våra 155 år och fem generationer av historia har vi skapat oss ett stort operativt kunnande och geologisk expertis inom borrning. Vårt engagemang för att skapa en bättre framtid för framtida generationer innebär dessutom att oavsett om vi borrar efter vatten, energi eller gör det i utredningssyfte så levererar vi alltid exakta resultat, med hållbarhet som största fokus.

Vi borrar bergbrunnar, formationsfilterbrunnar och grusfilterbrunnar i dimensioner från 2” till 800 mm. Borrmetoderna är tryckluftsborrning, vattenborrning typ Wassara och rotationsborrning, direkt- och omvänd spolborrning.

Framgångsrik brunnsborrning

Det finns alltid osäkerheter som man inte kan råda över när ett borrprojekt ska genomföras. Erfarenhet är naturligtvis viktigt men även att det finns rutiner och checkpunkter. Vi vill att vår uppdragsgivare ska känna sig trygg i genomförandet. Därför är alltid förstudien viktig som ger oss svaren på geologin och vad man kan förvänta sig när man borrar på platsen. Ibland är en undersökningsborrning nödvändig för att ge ytterligare svar till dimensioneringen av brunnen. Brunnsborrningen sker alltid efter given rutin och med så lite miljöpåverkan som möjligt. Slutförande och installation av brunnens utrustning sker alltid enligt Malmbergmetoden och enligt Normbrunn 16.

Vår process

1

Geologisk förstudie

2

Undersökningsborrning

3

Dimensionering

4

Borrning

5

Installation

Malmberg – er trygga partner hela vägen!

För att utföra en vattenbrunn eller energibrunn behövs stora maskiner som arbetar och rör sig. Det kräver planering av arbetet och erfaren personal som kan rutinerna. Vi står för ett säkert utförande av arbetet som utgörs av en modern maskinpark, välutbildad och erfaren personal som alltid ger sitt yttersta och agerar professionellt. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö.

För mer information eller frågor, kontakta mig