Malmberg – Din pålitliga partner för vatten- och energiborrning

Vi är här för att hjälpa dig, oavsett om du behöver en vatten- eller energibrunn för din stuga, villa, lantbruk, kommun eller för bevattning av golfbanor.

Skräddarsydda lösningar för dina behov

Vi erbjuder borrning av bergbrunnar, formationsfilterbrunnar och grusfilterbrunnar i dimensioner från 2” till 800 mm. Du får tillgång till moderna borrmetoder som tryckluftsborrning, vattenborrning typ Wassara och rotationsborrning, direkt- och omvänd spolborrning, för att uppfylla dina specifika behov.

Din trygghet genom hela projektet

För att du ska känna dig trygg genom hela borrprojektet, följer vi en noggrann process:

1

Geologisk förstudie

Vi analyserar geologin för att förutse borrningsförhållandena och ge dig en klar bild av vad du kan förvänta dig.

2

Undersökningsborrning

Vid behov utför vi undersökningsborrningar för att få ytterligare information och säkerställa rätt dimensionering av brunnen.

3

Dimensionering

Vi fastställer den optimala dimensioneringen för din brunn baserat på undersökningsresultaten

4

Borrning

Borrningen genomförs enligt våra beprövade metoder och med minimal miljöpåverkan.

5

Installation

Vi installerar brunnens utrustning enligt Malmbergmetoden och Normbrunn 16, för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.

En trygg partner genom hela processen

När du anlitar oss, kan du räkna med ett säkert och professionellt utfört arbete. Vi använder moderna maskiner och vår erfarna personal följer strikt de rutiner som krävs för ett lyckat resultat. Våra certifieringar enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö, ger dig ytterligare trygghet att arbetet utförs enligt högsta standard.

Kostnadseffektiva lösningar

Kostnaden för att borra en brunn beror på flera faktorer, inklusive borrdjup och geologi. Vi erbjuder individuella offerter baserade på dina specifika behov och förutsättningar.

Behov av en ny brunn?

För mer information eller frågor, kontakta mig