Värderingar

Våra värderingar – Kompetens, Kreativitet och Öppenhet & glädje styr hur vi blir uppfattade som företag och som representanter för Malmberg både externt och internt. Det är lika betydelsefullt som kvaliteten på våra lösningar, produkter och tjänster. 
Med en gemensam syn på vilka vi är och vad vi står för blir vi tydliga. Tydliga budskap går fram.

Våra värderingar är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Med dem skapar vi ett ännu starkare och framgångsrikare Malmberg. Våra värderingar har vi med när vi fortsätter bana nya vägar för en bättre miljö.

Visselblåsning

Tjänsten kan användas för att lämna information om situationer som strider mot våra värderingar och uppförandekod och som potentiellt kan allvarligt påverka vår organisation eller en individs liv eller hälsa.

Vissleblåsning