Visselblåsning

Malmberg strävar efter att skapa en öppen företagskultur med höga etiska standarder. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera eventuella oegentligheter.

Vår visselblåsartjänst är en “early warning system” som syftar till att minimera risker. Den spelar en viktig roll för att upprätthålla god bolagsstyrning och bevara förtroendet från både kunder och allmänheten gentemot oss. Tjänsten är tillgänglig för anställda, uppdragstagare, praktikanter med flera hos Malmberg och personer med motsvarande befattning hos Malmbergs underentreprenörer och leverantörer.

Primärt uppmanar vi våra medarbetare att diskutera sina farhågor med sina chefer. För de som av olika anledningar inte kan eller vill avslöja sin identitet erbjuder vi möjligheten att anonymt rapportera.

När är det lämpligt att använda visselblåsartjänsten?

Tjänsten kan användas för att lämna information om situationer som strider mot våra värderingar och uppförandekod och som potentiellt kan allvarligt påverka vår organisation eller en individs liv eller hälsa.

Det är inte nödvändigt att ha bevis för sina misstankar, men det är viktigt att alla meddelanden ges i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande: För att säkerställa anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Eletive.

Alla inkomna meddelanden behandlas konfidentiellt.